Waarde toevoegen aan eindklanten is voor resellers uitdagender geworden. De klassieke ICT waardeketen staat onder druk van trends als IaaS en SaaS. Om succesvol om te gaan met Big Data/analytics, IoT en software defined data center moeten salesmensen waarde kunnen herkennen, creëren en toevoegen aan hun netwerken. Dat is wezenlijk anders dan de verkoop van producten en daaraan gekoppelde diensten zoals advies, installatie, configuratie en managed services.

Waarde bieden aan niet-IT bedrijven

Bestaan er nog wel niet-IT bedrijven? Van retail tot gezondheidszorg en van productie tot marketing, ICT speelt een cruciale rol. Van belang voor salesmensen is dat de eindgebruiker vaak het initiatief tot onderzoek en innovatie neemt. En daarvoor worden vaak startups en andere hooggespecialiseerde partners ingeschakeld, bijvoorbeeld op het gebied van Big Data/Analytics, het Internet of Things, Mobiele technologie en Social Media. Succesvol waarde bieden betekent het vinden van een nieuwe plaats in de waardeketen. De klassieke manier van verkoop is duidelijk aan vernieuwing toe.

Waarde toevoegen door innovatie in verkoop

Om in deze nieuwe waardeketen de leiding te nemen, of om soepel en effectief mee te schakelen, zijn skills nodig om nieuwe producten, diensten en markten te vinden. Daarnaast zijn skills nodig om mensen binnen en buiten de organisatie te activeren. En natuurlijk skills om te bepalen of de ideeën en initiatieven goed, haalbaar en winstgevend zijn. Als salesmensen hun verkoopmodel integreren met het businessmodel van hun bedrijf worden gouden kansen zichtbaar en benutbaar. Het waardeproces wordt dan geregisseerd in plaats van beheerst.

Welkom bij de 301 Business Model Selling Workshop

Kansrijke waardeproposities creëren en die verkoopklaar maken zodat ze in de vorm van onderscheidende producten, diensten en processen omzet kunnen genereren. Dat is de kern van de 301 Business Model Selling Workshop die Agency of Marketing & Sales voor Fast Lane Nederland gemaakt heeft. De Business Model Selling Workshop maakt gebruik van nieuwe methodieken op het gebied van waardecreatie, lean ondernemerschap en business modellering. De workshop beslaat 3 dagdelen van 4 uur over een periode van 3 weken, is zeer hands-on, interactief en gericht op het verkrijgen van skills en tastbare waarde.

Voor wie is deze workshop?

Voor salesmensen , consultants, architecten en andere deelnemers aan het salesproces – en hun managers natuurlijk – die willen beschikken over gestructureerde en moderne business- en samenwerkingstools. Met als doel het creëren van concrete waarde voor klanten, vendoren, technologiespecialisten en andere partners in het salesproces.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, neem contact op met José Ling E-mail / 06 115 636 08. Deze training wordt uitgevoerd door een partner.