Praktijkexamen Cisco NetAcad in trainingcentrum Fast Lane

Fast Lane en Grafisch Lyceum Utrecht werken samen in praktijkexamen Cisco NetAcad

DE MEERN, 26 januari 2011 - Studenten van de opleiding Mediatechnologie van Grafisch Lyceum Utrecht hebben op locatie van Fast Lane in De Meern een praktijkexamen afgelegd dat onderdeel uitmaakt van het Cisco Networking Academy (NetAcad)-programma.

“Het opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van deze driejarige MBO-opleiding”, aldus Sander de Bont, docent Mediatechnologie aan Grafisch Lyceum Utrecht. “Niet voor niets bestaat een derde deel van de studie uit stages. Ik ben ervan overtuigd dat pas wanneer theorie en praktijk met elkaar in lijn zijn, studenten op de juiste manier worden voorbereid op hun toekomst na het studeren.”

De opleiding Mediatechnologie behandelt diverse onderwerpen binnen het werkveld ICT, waar het onderdeel netwerken er één van is. Sander: “Het onderdeel netwerken beslaat maar een klein deel van de opleiding en ondanks dat ik weet dat praktijkervaring werkt, is het voor het lyceum niet rendabel in ruime mate Cisco-hardware aan te schaffen. Ik beschik over een aantal routers dat ik inzet voor opdrachten, maar ik merk dat dit niet voldoende is om alle studenten efficiënt te laten werken. De praktijkexamens die onderdeel uitmaken van het CCNA Discovery-programma worden dan ook noodgedwongen met behulp van simulatiesoftware uitgevoerd.”

Sander maakte kennis met Fast Lane op het Cisco Instructor Event in 2010. “Ik was op zoek naar een stageplaats voor één van mijn studenten. Naast het feit dat Fast Lane direct toezegde de rol van stagebedrijf te willen invullen, ontdekte ik dat het bedrijf graag meewerkt aan het opleiden en ontwikkelen van studenten. Zo werkte Fast Lane mee aan Cisco’s NetRiders Challenge, een initiatief van NetAcad waarbinnen onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken, volgden diverse MBO-studenten CCNA-trainingen bij Fast Lane en gingen vele andere stagiairs mijn stagiair voor.”

Verder overleg tussen Fast Lane en Grafisch Lyceum Utrecht resulteerde in het plan de studenten Mediatechnologie het praktijkexamen van de tweede module CCNA Discovery op locatie van Fast Lane uit te voeren.

“Dit is een perfect voorbeeld van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Fast Lane zorgde voor een compleet ingericht lokaal, inclusief alle benodigde hardware en PC’s die geïnstalleerd waren met de juiste software. Dat we het praktijkexamen op deze manier ook daadwerkelijk in de praktijk hebben kunnen uitvoeren, is fantastisch. Het doet me goed wanneer ik merk dat mijn studenten enthousiast worden van deze manier van leren en toetsen. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar. Overigens heeft mijn derdejaars stagiair zijn stage bij Fast Lane nu bijna afgerond. Hij heeft CCNA-trainingen gevolgd bij Fast Lane en is vandaag geslaagd voor het officiële Cisco CCNA-examen. Dit bewijst maar weer dat praktijkervaring werkt!”

GLU

Over Fast Lane
Fast Lane is een wereldwijde, geautoriseerde opleider voor Cisco, NetApp en VMware. Fast Lane richt zich op de werkgebieden networking, storage en virtualisatie.

Een Cisco-, NetApp- of VMware-training bij Fast Lane betekent een training met officieel geautoriseerd cursusmateriaal en uitgebalanceerde praktijkoefeningen met behulp van professionele labs uit Fast Lane’s wereldwijde labinfrastructuur. Fast Lane werkt uitsluitend met gecertificeerde docenten: docenten die het lesgeven combineren met (kortlopende) projecten en deze praktijkervaring gebruiken ter verrijking van de theorie in de klas.

Fast Lane is een door Ecabo en GOC erkend stagebedrijf.

Over de opleiding Mediatechnologie aan Grafisch Lyceum Utrecht
Binnen de driejarige MBO-opleiding Mediatechnologie komen onderwerpen als webtechnologie, databases, besturingssystemen, netwerken, informatieanalyse, projectmanagement en communicatie-processen aan de orde. Grafisch Lyceum Utrecht biedt een gedeelte van het Cisco Networking Academy (NetAcad) CCNA Discovery-programma aan, waarbij de modules worden afgesloten met zowel een theorie- als een praktijkexamen.

Over Cisco Networking Academy
Europa heeft te maken met een groot tekort aan netwerkprofessionals. Toch zijn de opleidingen vaak nog niet toereikend om dit tekort te kunnen opvangen. Studenten worden niet altijd goed voorbereid op de kansen en banen die in de huidige economie beschikbaar zijn. En bedrijven moeten een flinke inspanning plegen om geschikt personeel te vinden.

Het Cisco Networking Academy-programma is Cisco’s antwoord op deze uitdaging. Het programma is een succesvolle alliantie tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid, en is in een groot aantal landen actief. Gebruikmakend van webtechnologie, leert het programma studenten om netwerken te ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Fast Lane via 030 658 2131 of e-mail.

ShareAholic buttons
Bookmark and share this: