Verschuiving van certificeringsvoorwaarden per rol; aantal te behalen examens blijft gelijk

Wijzigingen in specialisatie Advanced Enterprise Networks Architecture

De wijzigingen in het Cisco-partnerprogramma volgen elkaar in rap tempo op. Ook nu heeft Cisco weer een wijziging aangekondigd, ditmaal in de specialisatie Advanced Enterprise Networks Architecture.

De oorzaak van deze wijziging is dat veel partners hebben aangegeven dat er in deze architectuur teveel taken zijn neergelegd bij de persoon die de rol van system engineer invult.

Cisco laat zien de feedback van de partners serieus te nemen. Nadat 2 weken geleden bekend werd dat de deadline voor de overstap naar Advanced Enterprise Networks en Advanced Security verschoven wordt, kondigt Cisco nu aan de examens binnen de Advanced Enterprise Networks Architecture te verdelen over verschillende rollen.

Een samenvatting van de wijzigingen:

Accountmanager
Met ingang van 1 augustus is Selling Business Outcomes een eis in plaats van CSE v6.

System Engineer
Naast de !CCDP-certificering zijn 2 examens verplicht in plaats van 4.

Field Engineer 1
!CCNP Routing & Switching volstaat in plaats van CCNP Routing & Switching + CCNA Wireless

Field Engineer 2
!CCNA Wireless

Aanvullende rol
De twee examens die verplicht waren voor de system engineer zijn verschoven naar deze additionele rol, die door iedere medewerker ingevuld mag worden

Het gevolg van deze wijziging is dat de zwaarte per rol minder wordt. Het aantal examens blijft echter gelijk.

Bekijk hier alle certificeringsvoorwaarden voor de specialisatie Advanced Enterprise Networks Architecture.

ShareAholic buttons
Bookmark and share this: