Fast Lane verantwoordelijk voor plannen en verzorgen trainingen voor 80 organisaties binnen Rijksoverheid

Rijksoverheid gunt Fast Lane Europese aanbesteding Raamovereenkomsten IV Opleidingen

Fast Lane heeft onderdelen van de Europese aanbesteding van de Rijksoverheid voor de inkoop van opleidingen gegund gekregen. De raamovereenkomst werd op 3 november getekend door Kees Boot, Business Manager Fast Lane Benelux, en Frederieke Damme, Voorzitter van de Stuurgroep en Opdrachtgever namens de deelnemende organisaties.

Het tekenen van de raamovereenkomst betekent dat Fast Lane met ingang van 2017 ten minste de eerstvolgende 2 jaar verantwoordelijk is voor het plannen en verzorgen van de Cisco- en de VMware-trainingen voor de in totaal 80 organisaties binnen de Rijksoverheid.

De trainingen van Fast Lane voldoen aan de 70:20:10-onderwijstechnieken en aan het e-Competence Framework (eCF) dat de Rijksoverheid handhaaft. Dit eCF is het geheel aan competenties waarover ICT-medewerkers van de Rijksoverheid dienen te beschikken, vastgesteld aan de hand van Europese richtlijnen.

Verder zijn de trainingen van Fast Lane zogenaamde blended trainingen: combinatieprogramma's van klassikale training en zelfstudie, voorafgegaan door een intake en een kick-off, verspreid over meerdere weken, verrijkt met een digitaal leerplein met ondersteuning van een docent en afgesloten met een kick-out.

In samenwerking met Capgemini Academy verzorgt Fast Lane ook de NetApp-, Networking Fundamentals-, Juniper-, JUNOS-, F5-, Tru64 UNIX-, OpenVMS- en Linux-trainingen.

Herman Goedman, algemeen directeur Fast Lane Benelux, licht toe: "De Rijksoverheid staat voor grote uitdagingen. De snelheid waarmee de digitalisering zijn intrede in de organisatie doet is enorm hoog en dit vraagt veel van de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Alleen wanneer gekeken wordt naar de totale kennisbehoefte van de organisatie en deze vertaald wordt naar de kennisbehoefte van de individuele medewerker worden deze toekomstige uitdagingen effectief tegemoet getreden. Fast Lane vervult deze rol al jaren voor de IT-system integrators. We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan voor de Rijksoverheid."

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Fast Lane via 030 658 2131 of info@flane.nl.

ShareAholic buttons
Bookmark and share this: