Samenwerking met Lancelot Institute, introductie Security Awareness training

Nieuwe Advanced Security trainingen bij Fast Lane

Samenwerking met Lancelot Institute

Fast Lane is een samenwerking gestart met Lancelot Institute: een maatschap van gerenommeerde IT security experts die wereldwijd IT security trainingen en diensten verzorgen. De trainingen van beide organisaties sluiten prima op elkaar aan. Daarnaast hechten zowel Fast Lane als Lancelot Institute veel waarde aan de inzet van ervaren docenten met veel (praktijk)ervaring en het overtreffen van de verwachtingen van klant en cursist.

Certified Information Specialist Security Professional (CISSP)

De CISSP training is gericht op de (IT) professional die breed inzicht wil krijgen in alle aspecten rondom informatiebeveiliging en de onderlinge samenhang van de verschillende aandachtsgebieden. De training bestaat uit 10 kennisdomeinen en is breed opgezet.

De training bereidt voor op het officiële en wereldwijd erkende ISC2 examen.

Meer

Certified Information Security Manager (CISM)

De CISM training behandelt, naast IT security Governance en IT Risk Management het succesvol ontwikkelen en implementeren van IT security programma’s. De training heeft een sterk afgekaderde doelgroep: de IT security officer, IT security manager en de chief security officer. De CISM training wordt vaak gevolgd door de CISSP-er die een bewuste keuze heeft gemaakt voor een vervolgcarrière in informatiebeveiliging. De training bereidt voor op het officiële en wereldwijd erkende ISACA examen.

!Meer

Security Awareness (SECAW)

Deze algemene Security training is ontwikkeld door Fast Lane en bedoeld om cursisten bewust te laten worden van de waarde van informatie in de (werk)omgeving en de impact van acties op de veiligheid van de organisatie. Uit het bewustwordingsproces dat in werking wordt gezet, vloeien kwalitatief goede bijdrages voort voor het security beleid vanaf de werkvloer. Deze bijdrages hebben draagvlak onder het personeel, iets dat cruciaal is voor het succesvol uitvoeren van een security beleid.

!Meer

Contact

Voor meer informatie over training en certificering neemt u contact op met Fast Lane via telefoon (030 658 2131) of e-mail.

ShareAholic buttons
Bookmark and share this: