Blog index > Archieven > Posts Tagged ‘IBM-certificeringen’
avatar

IBM-partners en hun certificering: hoe zit het precies?

donderdag, september 24th, 2015
IBM-partners

Bron: IBM PartnerWorld

Het certificeringsprogramma voor IBM-partners: het is zo makkelijk nog niet. Sterker nog: het is behoorlijk ingewikkeld, zo ontdekte ik toen ik mij, in mijn rol als IBM Business Manager bij Fast Lane, verdiepte in het programma.

Op PartnerWorld van IBM vind je, wanneer je geregistreerd bent, informatie over de verschillende onderdelen van het partner-programma. Als je echter een totaalbeeld wilt hebben van alle mogelijkheden, moet je heel wat uitzoekwerk verrichten.

Ik ben de uitdaging aangegaan en heb uitgezocht hoe de partnerprogramma’s in elkaar zitten. Welke examens moeten afgelegd worden om welke certificeringen te behalen? Hoe kan een medewerker zich het beste voorbereiden op die examens? Al deze informatie houden we ook up-to-date in CertiTool, onze database waarmee wij partners helpen hun partnercertificeringen te behalen en te behouden. Veel van onze klanten maken er al gebruik van.

Terug naar de partnercertificeringen van IBM. Wil je weten hoe het programma is opgebouwd? Lees dan snel verder.

IBM-partners: 3 niveaus van partnerschap

IBM kent 3 partnerniveaus. Van laag naar hoog zijn dat:

 • Member
 • Advanced
 • Premier

IBM biedt IBM-partners hulpbronnen op het gebied van marketing, verkoop, technische support, training en samenwerking met IBM en andere IBM-partners. Hoe hoger het partnerniveau, hoe meer hulpbronnen en voordelen IBM de partner biedt.

Voor het Member niveau zijn er geen eisen. Een organisatie kan zich in PartnerWorld aanmelden en normaal gesproken zijn er dan geen belemmeringen om geaccepteerd te worden. Om Advanced- of Premier-gecertificeerd te raken, dient een organisatie punten te behalen. Een Advanced-partner moet minimaal 10 punten behalen, een Premier-partner 30. Een organisatie ontvangt punten voor kennis en vaardigheden (zogenaamde ‘skills’), business impact (omzet), klantreferenties en mate van klanttevredenheid.

Op het gebied van skills moet een Advanced-partner minimaal 6 punten behalen en een Premier-partner minimaal 12. Een organisatie kan deze punten behalen door middel van training en certificering. De Eligible Skills Table biedt een compleet overzicht van alle mogelijke certificeringen en het aantal punten wat je daarmee als organisatie behaalt.

IBM-partners: Power- en storage-programma’s

De Power- en storage-systemen van IBM mogen niet door iedere willekeurige organisatie verkocht worden. IBM werkt alleen met geautoriseerde partners. Ook hier zijn 3 niveaus te onderscheiden: low end, midrange en high end (ook wel ‘enterprise’ genoemd). Deze niveaus hebben te maken met de grootte en de complexiteit van de systemen en de omgevingen waarvoor de systemen geschikt zijn.

Power-systemen

• Low end: geen certificering benodigd
• Midrange: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd
• High end: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd

Storage-systemen

• Low end: geen certificering benodigd
• Midrange: geen certificering benodigd
• High end: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd

Wanneer een partner wil laten zien écht veel te weten van Power- en storage-systemen, dan kan de organisatie streven naar de status van ‘Speciality’-partner of ‘Speciality Elite’-partner. Een hogere status betekent echter ook: hogere eisen aan de technische kennis en vaardigheden van de partner, naast de eisen voor omzet en klantreferenties.

Power-systemen

• Specialty: 4 sales- en 4 technische certificeringen benodigd, waarvan 1 sales- en 1 technische certificering voor CAMSS*
• Specialty Elite: 8 sales- en 8 technische certificeringen benodigd, waarvan 2 sales- en 2 technische certificeringen voor CAMSS

Storage-systemen

• Specialty: 5 sales- en 5 technische certificeringen benodigd, waarvan 1 sales- en 1 technische certificering voor CAMSS *
• Specialty Elite: 10 sales- en 10 technische certificeringen benodigd, waarvan 2 sales- en 2 technische certificeringen voor CAMSS

* CAMSS betreft IBM oplossingen op het gebied van Cloud, Analytics, Mobile, Social en Security.

IBM-partners: software-programma’s

IBM kent heel veel verschillende certificeringen op het gebied van software en oplossingen. Dit komt omdat er veel verschillende productgroepen zijn. De basis is echter telkens hetzelfde en gebaseerd op het Software Value Plus (SVP)-partnerprogramma.

De software-‘producten’ zijn verdeeld in open producten en geautoriseerde producten. Voor het verkopen van open producten is het voldoende om de Member status te hebben. Geautoriseerde producten mogen alleen geleverd worden door daarvoor geautoriseerde IBM-partners. Een IBM-partner kan deze autorisatie verkrijgen door deel te nemen aan het VAP- of het SVI-partnerprogramma.

Value Advantage Plus (VAP)

In het VAP-partnerprogramma moet een IBM-partner minimaal 1 door IBM goedgekeurde eigen ontwikkelde oplossing op basis van IBM-producten aanbieden. De organisatie moet 3 klantreferenties kunnen overleggen, de oplossing moet ‘herhaalbaar’ zijn en de organisatie moet over de certificeringen beschikken voor het product waarop de oplossing gebaseerd is.

Software Value Incentive (SVI)

In het SVI-partnerprogramma moet een IBM-partner aan kunnen tonen kennis van en ervaring met de betreffende IBM-producten te hebben. Een partner kan dit aantonen door middel van certificering. Om geautoriseerde software te mogen verkopen, dient de organisatie te beschikken over 1 sales- en 2 technische certificeringen in de desbetreffende productgroep.

Tot zover de basis

Dit is de basis van het certificeringsprogramma voor IBM-partners. Eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Toch? Er zijn meer varianten beschikbaar, vooral in de softwarehoek. Daar ga ik in deze blog niet verder op in. Tenslotte is het mijn bedoeling overzicht te creëren en niet om alles weer onoverzichtelijk te maken! ;-)

Heb je vragen over de certificeringsprogramma’s voor IBM-partners? Of vragen over de bijbehorende trainingen? Schroom niet en neem contact met me op. Ik help je graag verder.

Geen reacties
avatar

Tekort aan IT-personeel: is een talentprogramma de oplossing?

dinsdag, augustus 18th, 2015

learnwise 2013-1241Hoog opgeleide ICT’ers zijn moeilijk te vinden“, “Tekort aan hbo-geschoolde ICT’ers“, “ICT-branche vreest tekort aan goed personeel“: het is duidelijk, er is een tekort aan IT-personeel. Aan goed geschoold IT-personeel om precies te zijn. Een talentprogramma kan voor veel organisaties een oplossing zijn.

Talentprogramma, Young Professional-programma, Talent Development-programma, Partner Talent-programma, Talent@Work-programma: het zijn allemaal termen met grofweg dezelfde betekenis. Maar wat zijn het precies? En hoe kunnen dit soort programma’s organisaties helpen het tekort aan IT-personeel op te lossen? Is het alleen bedoeld voor grote organisaties of ook voor kleine? In mijn blog geef ik antwoord op deze en meer vragen.

Tekort aan IT-personeel: waarom een talentprogramma?

Er is al jaren een tekort aan IT-personeel. Aan goed geschoold IT-personeel om precies te zijn. Een probleem voor veel organisaties. Dat probleem is nog groter als je je bedenkt dat het belang van IT in organisaties de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De schade die een niet-werkende IT-infrastructuur met zich meebrengt is groot. Denk aan het internet dat eruit ligt, belangrijke applicaties die niet werken of hackers die inbreken in de infrastructuur omdat de beveiliging niet werkt. Het zijn scenario’s waaraan het management van een organisaties liever niet denkt.

Het vinden en aannemen van goed opgeleid IT-personeel is de oplossing. Dat klinkt echter makkelijker dan dat het is. Het vinden van geschikte kandidaten met het gewenste profiel is erg lastig.

Dit is nu precies waar talentprogramma’s op inspelen.

In plaats van kandidaten die voldoen aan alle eisen neemt een organisatie kandidaten, talenten, aan die bij de indiensttreding nog níet voldoen aan alle eisen. Door middel van een gericht opleidingsplan bouwt de kandidaat binnen een gestelde periode de nog ontbrekende kennis op en brengt deze kennis direct in de praktijk.

Over het algemeen gaat het hier om jonge kandidaten die de ambitie hebben zich te specialiseren op het gebied van IT. Leeftijd is echter absoluut geen voorwaarde. Oudere omscholers met ambitie komen net zo goed in aanmerking.

Een talentprogramma: de onderdelen op een rij

 • Instroomprofiel is rekbaar, uitstroomprofiel staat vast en is key
 • Opleidingsplan staat centraal
 • Opdoen van praktijkervaring is erg belangrijk
 • Maken van duidelijke afspraken is de basis

Ik licht deze onderdelen graag toe.

Instroomprofiel is rekbaar, uitstroomprofiel staat vast en is key

Onder ‘instroomprofiel’ versta ik het profiel waarmee de kandidaat aan het programma begint. ‘Uitstroomprofiel’ staat voor de kennis, vaardigheden en ervaring waarmee hij of zij het programma afrondt.

Het klinkt wellicht wat vreemd, maar bij de aanname van talent bestaat er geen harde instroomeis. Vandaar dat ik hierboven schrijf: het instroomprofiel is rekbaar. Het idee is immers dat we tijdens het programma werken aan de tekorten. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de kandidaat de ambitie en het talent heeft om in relatief korte tijd de benodigde theoretische kennis op te doen en deze in de praktijk toe te passen. De kandidaat past binnen de cultuur van de organisatie en beschikt over goede communicatieve vaardigheden zodat hij of zij zelfstandig projecten kan uitvoeren bij klanten.

Het uitstroomprofiel staat vast en is key. De organisatie bepaalt het profiel waaraan de kandidaat aan het einde van het programma moet voldoen en naar dit profiel wordt gedurende de hele periode toegewerkt.

Een voorbeeld: wanneer ik organisaties adviseer die kampen met een tekort aan goed geschoold personeel, merk ik dat er vaak een vraag is naar kandidaten die zowel beschikken over de CCNP-certificering als over specifieke kennis op het gebied van de security-oplossing Fortinet als over virtualisatiekennis op het gebied van VMware als over een aantal jaren werkervaring. Dit profiel is erg moeilijk te vinden. De vacature blijft daarom lang open staan en wordt in de tussentijd opgevuld met (veel duurdere) inhuurkrachten.

Wanneer we van dit profiel een uitstroomprofiel maken en talent opleiden tot dit profiel, wordt het echter wél een realistisch doel.

Opleidingsplan staat centraal

Ik schreef het al: naar het uitstroomprofiel wordt gedurende het hele programma toegewerkt. Het opleidingsplan staat hierbij centraal. Er is een passend opleidingsplan nodig dat aansluit bij de voorkennis van de kandidaat en dat haalbaar is in de relatief korte tijd die beschikbaar is. Het heeft de voorkeur de opleidingen te verdelen over de tijd zodat de kandidaat de kennis goed kan verwerken en direct toe kan passen in de praktijk.

Opdoen van praktijkervaring is erg belangrijk

Zelf studeren en oefenen met gesimuleerde omgevingen is misschien leuk voor even, maar leidt op termijn niet tot goede resultaten. Ik adviseer altijd om eerst de basiskennis op orde te brengen en vervolgens een periode mee te lopen met een ervaren engineer uit de eigen organisatie en/of helpdeskwerkzaamheden uit te voeren. Alleen dan ‘vallen de kwartjes’ en verloopt het proces van kennisopbouw op een soepele manier. Na 2 maanden vervolgt de kandidaat het programma.

Maken van duidelijke afspraken is de basis

Een talentprogramma betekent: investeren in een nieuwe medewerker. Het maken van duidelijke afspraken is de basis. Zelf onderscheid ik 4 belangrijke afspraken:

 1. Arbeidsovereenkomst bij de start van het programma.
 2. Arbeidsovereenkomst bij de afronding van het programma.
 3. Studieovereenkomst waarin de studieschuld en de regeling van terugbetaling is opgenomen.
 4. Secundaire regelingen zoals een laptop, een telefoon en een auto.

In mijn ervaring duurt een talentprogramma 6 tot 24 maanden. De precieze duur is afhankelijk van het verschil tussen het instroom- en het uitstroomprofiel. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om vooraf afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden bij afronding van het programma.

De studieovereenkomst moet de gedane investering beschermen tegen een vroegtijdig vertrek van de werknemer. De financiële risico’s zijn nooit helemaal af te dekken, maar het is in ieder geval belangrijk om de waarde van een talentprogramma met de kandidaat te delen.

Tot slot moet voorkomen worden dat gedurende of na het programma discussie ontstaat over de secundaire regelingen.

Een talentprogramma: voor welke organisaties is het bedoeld?

Talentprogramma’s zijn bedoeld voor alle organisaties die kampen met een tekort aan IT-personeel. Ook voor middelgrote en kleine organisaties die slechts 1 of enkele kandidaten willen ontwikkelen dus.

In ons eigen Talent@Work-programma nemen wij organisaties alles uit handen: van de werving en selectie tot de uitstroom. En toch blijft het mogelijk 1 of enkele kandidaten aan te vragen. Het programma is immers een maatwerkprogramma. De duur, het instroomprofiel en het uitstroomprofiel kunnen verschillen.

Tekort aan IT-personeel: wat er niet is, moet je zelf maken

Wat er niet is, moet je zelf maken: dat is waar een talentprogramma voor staat. In plaats van het zoeken naar een profiel dat onvindbaar is in de markt, is het zelf ontwikkelen van een nieuwe medewerker een goede optie. Eén die zowel voor grote als kleine organisaties werkt.

Zie je op tegen de organisatie ervan? Laat het me weten. Ik help je graag.

Geen reacties
avatar

In 4 stappen naar de best passende IBM-training

maandag, mei 11th, 2015

IBM-trainingOp 1 maart 2015 startte ik als Business Manager IBM bij Fast Lane. Een functie waarin ik verantwoordelijk ben voor het IBM-trainingsaanbod van Fast Lane. Vol enthousiasme dook ik in het aanbod aan IBM-trainingen om er zeker van te zijn dat ik onze klanten zo snel mogelijk goed kon adviseren.

Enthousiast, dat ben ik nog steeds, maar die start was niet makkelijk…

Meer dan 1.500 IBM-trainingen!

Toen ik de lijst met trainingen onder ogen kreeg, wist ik niet waar ik moest beginnen. Wat een berg informatie! Al snel zag ik door de bomen het bos niet meer. Ik heb geprobeerd een structuur te ontdekken en deel die structuur graag in deze blog. Hopelijk wordt het op deze manier voor jou ook makkelijker om je weg te vinden in het woud aan IBM-trainingen.

IBM-training, stap 1: over welk product of welke oplossing wil je meer leren?

IBM kent erg veel producten en oplossingen. Andere mensen in je organisatie hebben waarschijnlijk al besloten met welke producten en/of welke oplossingen gewerkt wordt of in de toekomst gewerkt gaat worden. Deze keuze is afgestemd op de strategische plannen en doelen van je organisatie. De gekozen IBM-oplossingen moeten immers bijdragen aan het behalen van die doelen. Gelukkig: dat kun je dus gewoon navragen!

Voor vrijwel ieder product of oplossing is een IBM-training beschikbaar. Al deze trainingen kun je vinden op de website van IBM. Belangrijke oplossingen zijn onder andere:

 • Analytics- en Big Data-oplossingen (IBM Analytics)
 • Cloud-oplossingen (IBM Cloud)
 • Security-oplossingen (IBM Security)
 • Oplossingen voor een betere commerciële dienstverlening (IBM Commerce)
 • Oplossingen voor hardware en middleware (IBM Systems)

Op de website van IBM zie je dat er nog meer keuzemogelijkheden zijn. Ook kun je er heel gericht zoeken op een product of oplossing.

IBM-training, stap 2: in welke rol of functie wil je met het product of de oplossing aan de slag?

Een IBM-training is altijd gericht op een specifieke rol. Zo zijn er onder andere trainingen voor de volgende rollen:

 • Accountmanager
 • Systems Developer
 • Solution Developer
 • Application Developer
 • Deployment Professional
 • Specialist
 • System Administrator

Als je de keuze voor een IBM-training op basis van een rol wilt maken, is het verstandig om op de IBM-website eerst de IBM-certificeringen op te zoeken. Wanneer je daar een onderwerp kiest, krijg je de mogelijkheden per rol te zien.

IBM-training, stap 3: vind je het behalen van een certificering belangrijk?

Wanneer je je wilt certificeren, komen de training- en certificeringspaden in beeld. Daar kun je, met behulp van een aantal overzichtelijke schema’s, vinden welke trainingen en examens nodig zijn voor het behalen van een bepaalde IBM-certificering. Ook vind je hier inhoudelijke informatie.

Voor IBM-partners is het hebben van gecertificeerde medewerkers erg belangrijk. Het toont immers de expertise van de organisatie. Bovendien levert het punten op voor het niveau van de IBM-partnercertificering, met alle voordelen van dien. Daarover een andere keer meer.

Ook IT-specialisten, werkzaam bij afnemers van IBM-producten en diensten, willen natuurlijk graag hun expertise aantonen door middel van een certificaat.

IBM-training, stap 4: hoe wil je leren?

Een IBM-training is vaak in verschillende leervormen beschikbaar.

De meest voorkomende vorm is ‘Classroom Training (CR)’, ook wel ‘Instructor-Led Training (ILT)’ genoemd.

Ook is het mogelijk om online deel te nemen aan een IBM-training die op een andere locatie gegeven wordt: ‘Instructor-Led Online (ILO).

Een aantal trainingen wordt (ook) als ‘Web Based Training (WBT)’ of ‘Self Paced Virtual Class (SPVC)’. Een SPVC is over het algemeen uitgebreider dan een WBT en biedt meer oefenmogelijkheden.

Door op de IBM-website te starten bij de IBM-certificeringen en door te klikken tot op het niveau van een test (examen), kun je onder de tab ‘Test preparation’ zien in welke vorm de training beschikbaar is.

Jouw weg in het woud van IBM-trainingen

Ik hoop dat ik je met bovenstaand stappenplan een beeld heb gegeven van de zaken waar je over na moet denken om je IBM-trainingspad, of dat van je medewerkers, te bepalen en waar je wat vindt op de IBM-website. Het heeft mij in ieder geval geholpen een weg te vinden in het woud van IBM-trainingen.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of ben je op zoek naar meer informatie, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen!

Geen reacties