Blog index > No-retest en Continuous Learning: wat zijn het?
avatar

No-retest en Continuous Learning van Cisco: wat zijn het?

1 juli 2015
door Herman Goedman

No-retestOp de Cisco Partner Summit in Montreal kondigde Cisco de ‘no-retest’-strategie en ‘Continuous Learning’ aan. Nu is de grote vraag: wat zijn dat eigenlijk? En nog belangrijker: wat betekenen deze aankondigingen voor jou en je organisatie? In deze blog vertel ik er meer over.

No-retest-strategie en Continuous Learning: in het kort

Zowel de no-retest-strategie als Continuous Learning zijn wijzigingen in het Cisco-channelpartnerprogramma. Heel kort samengevat komt het op het volgende neer:

  • Medewerkers van Cisco-partners hoeven examens die niet of nauwelijks zijn veranderd niet opnieuw af te leggen.
  • Cisco gaat specifieke activiteiten die Cisco-partners uitvoeren, volgen en waarderen.

No-retest-strategie

In het Cisco-channelpartnerprogramma komt het vaak voor dat een medewerker, naast het behalen van een CCNA- of een CCNP-certificering, een extra examen moet behalen om een rol in te vullen.

Neem bijvoorbeeld de rol van Field Engineer in de Advanced Collaboration architectuurspecialisatie. Die Field Engineer moet, naast zijn CCNP Voice-certificering (binnenkort: CCNP Collaboration-certificering), de certificering Cisco Collaboration Architecture Field Engineer 1 Representative (CCSR1) behalen. Om deze certificering te behalen, moet examen 700-038 PSACAFE met goed gevolg worden afgelegd. Het examen blijft 2 jaar geldig en moet daarna wordt verlengd…door hetzelfde examen opnieuw af te leggen.

Cisco vindt – en wie is het daar nu niet mee eens – dat het opnieuw afleggen van hetzelfde examen geen toegevoegde waarde heeft. Om die reden blijft het examen geldig totdat het examen significant wijzigt. Een wijziging van het examen houdt meestal in dat het examennummer wijzigt en de naam van de specialisatie wordt aangepast. Hoewel niemand het bevestigt, is dat voor mij de reden dat specialisaties sinds kort een versienummer krijgen, zoals dat bij CQS-CCSR1 het geval is.

De no-retest-strategie lijkt beperkte invloed te hebben, maar de hercertificeringsoverzichten die ik ieder kwartaal voor de Cisco-partners maak bevatten tot voor kort heel veel van dit soort retests. Nu niet meer dus en dat is een goede zaak.

Continuous Learning

Continuous Learning is de invulling van de eerder aangekondigde ‘electives’ in het Cisco-channelpartnerprogramma. Electives zijn activiteiten naar keuze, die een Cisco-partner kan uitvoeren. Het doel van de electives is het succesvoller maken van een Cisco-partner in de verkoop, het ontwerp, de implementatie en het beheer van een architectuur.

Voorbeelden van activiteiten die mogelijk onder de electives gaan vallen (let wel: we weten nog niets 100% zeker!) zijn deelname aan Cisco-evenementen zoals Cisco Live, aan partner enablement-programma’s zoals Partner Plus en aan verkoop- en technische updates.

Door deel te nemen ontvangt de medewerker, en daarmee de Cisco-partner, punten die meetellen in het Cisco-channelpartnerprogramma.

Cisco onthult in het najaar van 2015 meer details over Continuous Learning. Wanneer die bekend zijn, zal ik een volledige blog wijden aan het onderwerp.

De no-retest-strategie en Continuous Learning: wat is het verband?

De 2 nieuwe initiatieven van Cisco houden verband met elkaar. Ze laten zien dat Cisco het belangrijk vindt dat Cisco-partners zich blijven ontwikkelen in plaats van stil te blijven staan bij de zaken die al bekend waren. De introductie van de no-retest-strategie en Continuous Learning is naar mijn mening een goede stap om deze ontwikkeling te stimuleren.

Wil je meer weten over de no-retest-strategie of Continuous Learning? Laat het me weten. Ik help je er graag mee.

Tags: ,

Geef een reactie