Fast Lane is een door de SBB erkend leerbedrijf

Fast Lane Benelux is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Hiermee laten wij zien dat wij bereid en in staat zijn tot het opleiden van leerlingen.

SBB erkend leerbedrijfLeerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen alleen een diploma halen als zij een deel van hun opleiding in de praktijk hebben gevolgd. Tijdens dat deel, de beroepspraktijkvorming (bpv) of stage, doen leerlingen de beste ervaring op met de beroepspraktijk.

Fast Lane Benelux werkt hier graag aan mee. Door de stagiairs een combinatie te bieden van de juiste taken en de juiste begeleiding worden de stagiairs opgeleid tot goed gekwalificeerde medewerkers. Fast Lane begeleidt, coacht en beoordeelt de stagiairs en onderhoudt hierover contact met de onderwijsinstelling.

Over de SBB
Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook adviseren zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de SBB vindt u op de website van de SBB.

Voor meer informatie over wat Fast Lane voor uw organisatie of voor jou - als student - kan betekenen, neemt u contact op via info@flane.nl of 030 658 2131