Microsoft Project Office 2016 (PROJECT)

 

Course Content

Microsoft Office Project is een Enterprise Resource Planning software pakket en het is primair bedoeld om projectmanagers en portfoliomanagers in middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen bij het maken van hun planningen. Planningen kunnen via hiërarchische modellen (Work Breakdown Structure, WBS) worden ingevoerd en aan individuele taken kunnen resources (menskracht) en budgetten worden toegewezen zodat resourceplanning ook mogelijk is. Software als Project is in staat om uitgaande van de project- en portfoliogegevens (baseline) via geavanceerde rekenmodellen voorspellingen te doen over de optimale planning ('Estimation' en 'Scheduling'). Daarmee zet de software een zogenaamd kritiek pad uit. Grafisch wordt de planning vervolgens getoond door middel van bijvoorbeeld Gantt-grafieken. Nieuw in deze training zijn Visual Reports & Dashboards.

Price & Delivery methods

Online Training

Duration
2 days

Price
  • 849.— €
Classroom Training

Duration
2 days

Price
  • The Netherlands: 849.— €

Currently there are no training dates scheduled for this course.