Blog index > IBM-partners en hun certificering: hoe zit het precies?
avatar

IBM-partners en hun certificering: hoe zit het precies?

24 september 2015
door Karin van Erven
IBM-partners

Bron: IBM PartnerWorld

Het certificeringsprogramma voor IBM-partners: het is zo makkelijk nog niet. Sterker nog: het is behoorlijk ingewikkeld, zo ontdekte ik toen ik mij, in mijn rol als IBM Business Manager bij Fast Lane, verdiepte in het programma.

Op PartnerWorld van IBM vind je, wanneer je geregistreerd bent, informatie over de verschillende onderdelen van het partner-programma. Als je echter een totaalbeeld wilt hebben van alle mogelijkheden, moet je heel wat uitzoekwerk verrichten.

Ik ben de uitdaging aangegaan en heb uitgezocht hoe de partnerprogramma’s in elkaar zitten. Welke examens moeten afgelegd worden om welke certificeringen te behalen? Hoe kan een medewerker zich het beste voorbereiden op die examens? Al deze informatie houden we ook up-to-date in CertiTool, onze database waarmee wij partners helpen hun partnercertificeringen te behalen en te behouden. Veel van onze klanten maken er al gebruik van.

Terug naar de partnercertificeringen van IBM. Wil je weten hoe het programma is opgebouwd? Lees dan snel verder.

IBM-partners: 3 niveaus van partnerschap

IBM kent 3 partnerniveaus. Van laag naar hoog zijn dat:

  • Member
  • Advanced
  • Premier

IBM biedt IBM-partners hulpbronnen op het gebied van marketing, verkoop, technische support, training en samenwerking met IBM en andere IBM-partners. Hoe hoger het partnerniveau, hoe meer hulpbronnen en voordelen IBM de partner biedt.

Voor het Member niveau zijn er geen eisen. Een organisatie kan zich in PartnerWorld aanmelden en normaal gesproken zijn er dan geen belemmeringen om geaccepteerd te worden. Om Advanced- of Premier-gecertificeerd te raken, dient een organisatie punten te behalen. Een Advanced-partner moet minimaal 10 punten behalen, een Premier-partner 30. Een organisatie ontvangt punten voor kennis en vaardigheden (zogenaamde ‘skills’), business impact (omzet), klantreferenties en mate van klanttevredenheid.

Op het gebied van skills moet een Advanced-partner minimaal 6 punten behalen en een Premier-partner minimaal 12. Een organisatie kan deze punten behalen door middel van training en certificering. De Eligible Skills Table biedt een compleet overzicht van alle mogelijke certificeringen en het aantal punten wat je daarmee als organisatie behaalt.

IBM-partners: Power- en storage-programma’s

De Power- en storage-systemen van IBM mogen niet door iedere willekeurige organisatie verkocht worden. IBM werkt alleen met geautoriseerde partners. Ook hier zijn 3 niveaus te onderscheiden: low end, midrange en high end (ook wel ‘enterprise’ genoemd). Deze niveaus hebben te maken met de grootte en de complexiteit van de systemen en de omgevingen waarvoor de systemen geschikt zijn.

Power-systemen

• Low end: geen certificering benodigd
• Midrange: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd
• High end: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd

Storage-systemen

• Low end: geen certificering benodigd
• Midrange: geen certificering benodigd
• High end: 1 sales- en 1 technische certificering benodigd

Wanneer een partner wil laten zien écht veel te weten van Power- en storage-systemen, dan kan de organisatie streven naar de status van ‘Speciality’-partner of ‘Speciality Elite’-partner. Een hogere status betekent echter ook: hogere eisen aan de technische kennis en vaardigheden van de partner, naast de eisen voor omzet en klantreferenties.

Power-systemen

• Specialty: 4 sales- en 4 technische certificeringen benodigd, waarvan 1 sales- en 1 technische certificering voor CAMSS*
• Specialty Elite: 8 sales- en 8 technische certificeringen benodigd, waarvan 2 sales- en 2 technische certificeringen voor CAMSS

Storage-systemen

• Specialty: 5 sales- en 5 technische certificeringen benodigd, waarvan 1 sales- en 1 technische certificering voor CAMSS *
• Specialty Elite: 10 sales- en 10 technische certificeringen benodigd, waarvan 2 sales- en 2 technische certificeringen voor CAMSS

* CAMSS betreft IBM oplossingen op het gebied van Cloud, Analytics, Mobile, Social en Security.

IBM-partners: software-programma’s

IBM kent heel veel verschillende certificeringen op het gebied van software en oplossingen. Dit komt omdat er veel verschillende productgroepen zijn. De basis is echter telkens hetzelfde en gebaseerd op het Software Value Plus (SVP)-partnerprogramma.

De software-‘producten’ zijn verdeeld in open producten en geautoriseerde producten. Voor het verkopen van open producten is het voldoende om de Member status te hebben. Geautoriseerde producten mogen alleen geleverd worden door daarvoor geautoriseerde IBM-partners. Een IBM-partner kan deze autorisatie verkrijgen door deel te nemen aan het VAP- of het SVI-partnerprogramma.

Value Advantage Plus (VAP)

In het VAP-partnerprogramma moet een IBM-partner minimaal 1 door IBM goedgekeurde eigen ontwikkelde oplossing op basis van IBM-producten aanbieden. De organisatie moet 3 klantreferenties kunnen overleggen, de oplossing moet ‘herhaalbaar’ zijn en de organisatie moet over de certificeringen beschikken voor het product waarop de oplossing gebaseerd is.

Software Value Incentive (SVI)

In het SVI-partnerprogramma moet een IBM-partner aan kunnen tonen kennis van en ervaring met de betreffende IBM-producten te hebben. Een partner kan dit aantonen door middel van certificering. Om geautoriseerde software te mogen verkopen, dient de organisatie te beschikken over 1 sales- en 2 technische certificeringen in de desbetreffende productgroep.

Tot zover de basis

Dit is de basis van het certificeringsprogramma voor IBM-partners. Eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Toch? Er zijn meer varianten beschikbaar, vooral in de softwarehoek. Daar ga ik in deze blog niet verder op in. Tenslotte is het mijn bedoeling overzicht te creëren en niet om alles weer onoverzichtelijk te maken! ;-)

Heb je vragen over de certificeringsprogramma’s voor IBM-partners? Of vragen over de bijbehorende trainingen? Schroom niet en neem contact met me op. Ik help je graag verder.

Tags: ,

Geef een antwoord