Blog index > Archieven > Posts Tagged ‘Cisco Premier’
avatar

Cisco-partnercertificeringen: belangrijke wijzigingen toegelicht

woensdag, april 8th, 2020
Cisco-partnercertificeringen

Sinds de introductie van Cisco’s nieuwe certificeringsprogramma voor individuen op 24 februari jl. werd langzaam duidelijk welke impact deze wijzigingen hebben op de eisen en voorwaarden binnen het programma van Cisco-partnercertificeringen.

In deze blog behandel ik de nieuwe eisen en voorwaarden, en leg ik uit wat je als Cisco-partner moet doen om gecertificeerd te raken en/of te blijven.

Cisco-partnercertificeringen: de structuur

De structuur van de Cisco-partnercertificeringen blijft ongewijzigd. Op deze pagina en op de onderliggende pagina’s voor de Gold-certificering, de Premier-certificering en de Select-certificering vind je de structuur per partnercertificering toegelicht. Je leest er over hoeveel specialisaties je organisatie dient te beschikken, welke dit zijn en wat de eventuele aanvullende voorwaarden per certificering zijn.

Cisco-partnercertificeringen: de specialisaties

In plaats van het stuk voor stuk behandelen van alle verschillende specialisaties benoem ik aandachtspunten. Met die aandachtspunten in je achterhoofd kun je iedere specialisatie ontrafelen. Ik neem de architectuurspecialisatie Enterprise Networks als voorbeeld omdat daarin alle mogelijke wijzigingen een keer terugkomen.

De architectuurspecialisatie Enterprise Networks bestaat uit 5 rollen: Accountmanager, Systems Engineer, Field Engineer 1, Field Engineer 2 en een aanvullende Security-rol.

Rol van Accountmanager

Voor deze rol verandert er weinig. De wijzigingen blijven beperkt tot de gebruikelijke updates die van tijd tot tijd voorbijkomen. Een nieuwe versie van het examen, bijvoorbeeld.

Rol van Systems Engineer

Binnen Enterprise Networks dient de Systems Engineer te beschikken over de CCDP-certificering. Deze certificering bestaat sinds 24 februari niet meer, maar als een Systems Engineer voor die tijd over een geldig certificaat beschikte, blijft hij/zij hierover beschikken tot de persoonlijke verloopdatum. De certificering kan hierna vanzelfsprekend niet meer worden verlengd en dus dient de Systems Engineer vanaf dat moment te voldoen aan de nieuwe certificeringsvoorwaarden. In dit geval kiest de Systems Engineer voor óf het examen ENARSI óf het examen ENSDWI: allebei concentration-examens uit de CCNP Enterprise-certificering.

Het moment waarop het CCDP-certificaat verloopt, is voor iedere Systems Engineer anders. Het kan over 2 jaar pas aan de orde zijn, maar het kan ook volgende week al zover zijn. In het laatste geval is snel schakelen dus essentieel.

Voor Cisco-partners die niet eerder beschikten over de architectuurspecialisatie Enterprise Networks of voor Cisco-partners die niet langer beschikken over een CCDP-gecertificeerd medewerker binnen de organisatie gelden de nieuwe certificeringsvoorwaarden direct.

Rol van Field Engineer 1

De Field Engineer 1 dient te beschikken over een CCNP Routing & Switching-certificaat. Ook die certificering bestaat sinds 24 februari 2020 niet meer. Wanneer het certificaat verloopt, dient de Field Engineer 1 het nieuwe examen ENSLD te hebben behaald.

Rol van Field Engineer 2

De architectuurspecialisatie Enterprise Networks kent ook de rol van Field Engineer 2, de zogenaamde ‘Wireless-rol’. De Field Engineer 2 dient te beschikken over een CCNP Wireless-certificaat, wederom een certificering die niet meer bestaat. Ook in deze rol blijft het certificaat geldig tot de persoonlijke verloopdatum, waarna de Field Engineer 2 moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

Security-rol

Binnen de aanvullende Security-rol is de aanpak precies hetzelfde als ik bij de engineer-rollen beschreef.

Welke acties moet een Cisco-partner nemen?

In alle rollen is het enorm belangrijk om te bekijken wanneer de oude certificaten verlopen, om te weten wat de nieuwe certificeringsvoorwaarden zijn én om er vervolgens voor te zorgen dat op tijd door de juiste personen aan die voorwaarden is voldaan. Zorg ervoor dat een ieder op tijd start met de voorbereidingen voor de examens.

Het kan zo zijn dat een engineer geen nieuw examen hoeft af te leggen omdat hij in de oude situatie over een certificering of examen beschikte en daarom in de nieuwe situatie een nieuwe certificering of nieuw examen ‘krijgt’. Ik noem dat ‘erven’. Cisco heeft hiervoor conversietabellen opgesteld.

Een voorbeeld

Een engineer was op weg de CCNP Wireless-certificering te behalen en is geslaagd voor het examen WITSHOOT. Met dit examen erft de engineer het nieuwe ENSWLSI-examen en hoeft hij/zij nog maar 1 examen te behalen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Een andere engineer behaalde de CCNP Wireless-certificering daadwerkelijk. Het certificaat is nog geldig. De engineer erft hiermee het nieuwe ENCOR-examen én het nieuwe ENSWLSI-examen. Hij/zij hoeft geen examens meer te behalen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Conclusie

Cisco heeft naar mijn mening een sterk partnerprogramma opgezet, waarbij de nieuwe certificeringen en examens geleidelijk hun intrede doen. Zoals benoemd is het voor partners belangrijk de verloopdata in de gaten te houden en zich goed te informeren over de te erven certificeringen en/of examens.

Overigens helpen we op dit moment een flink aantal Cisco-partners met het behalen en behouden van hun certificering. Tijdens dit proces zetten we CertiTool in, het online tool dat we zelf ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring met certificeringsprogramma’s van verschillende leveranciers. Ik laat je graag vrijblijvend de mogelijkheden zien.

Aarzel niet om contact met me op te nemen via 030 658 2131 of herman.goedman@flane.nl wanneer je vragen hebt over de informatie in deze blog.

Geen reacties
avatar

Cisco Premier-partner: hoe word en blijf je het?

dinsdag, januari 15th, 2019

Cisco Premier-partnerCisco heeft de afgelopen maanden een flink aantal aanpassingen doorgevoerd in het Cisco Channel Partner Program. De hoogste tijd om een update te geven. Om de informatie behapbaar te houden, behandel ik de komende tijd telkens 1 onderwerp per blog. In de eerste blogs behandel ik de certificeringsniveaus, in latere blogs behandel ik de specifieke eisen per specialisatie.

Vandaag alles rondom Cisco Premier-partners. Hoe word je het en hoe zorg je ervoor dat je het blijft?

Hoe wordt je organisatie Cisco Premier-partner?

Wanneer je organisatie Cisco Premier-partner wil worden, zijn er 3 belangrijke onderdelen:

 1. Certificeringseisen
 2. Klanttevredenheidsmetingen
 3. Hybrid IT: on-premise- en cloud-oplossingen

Cisco Premier-partners en certificeringseisen

 De certificeringseisen voor Cisco Premier-partners zijn sterk vereenvoudigd. Er zijn 2 manieren:

 • Een Cisco Premier-partner dient te beschikken over 1 Advanced architectuurspecialisatie

of

 • Een Cisco Premier-partner dient te beschikken over 2 CCNA-gecertificeerde medewerkers of 1 CCNA- en 1 CCDA-gecertificeerde medewerker. In aanvulling hierop dient de organisatie over 1 Express Track te beschikken.

Manier 1

De eerste manier is best een stevige eis, met in ieder geval 1 en soms zelfs 2 CCNP-gecertificeerde medewerkers. Voor sommige organisaties is dit echter absoluut haalbaar. Daarnaast is het grote voordeel dat je organisatie Value Incentive Promotion (VIP) rebates ontvangt voor de producten die onder de desbetreffende architectuur vallen. Ook in RFP’s kan het gunstig zijn omdat je per domein over de ‘hoogste’ status beschikt.

Er zijn 5 Advanced architectuurspecialisaties beschikbaar:

Houd er rekening mee dat de inhoud van de architectuurspecialisaties veranderd is. In mijn latere blogs kom ik op de details terug, maar aarzel niet om contact met me op te nemen wanneer je eerder vragen hebt.

Manier 2

De tweede manier is eenvoudiger dan de eerste en zeker haalbaar voor een organisatie die Cisco-projecten uitvoert.

Er zijn 6 Express Tracks beschikbaar:

Alle tracks, met uitzondering van de Service Provider Track, kennen 2 rollen: een sales-rol en een engineer-rol. In iedere rol is minimaal 1 examen verplicht. De gemiddelde studiebelasting per rol is ongeveer 1 dag. De bijbehorende trainingen zijn veelal beschikbaar via de Cisco-distributeurs, via Fast Lane en via Cisco SalesConnect. De populairste tracks zijn de SMB Track, de Security Track en de Networking Track. De laatste vooral omdat Meraki hierin centraal staat. De Data Center Track is zwaarder in studiebelasting.

Ook de Express Tracks kunnen recht geven op VIP rebates in de VIP 32 New Business Track, die van augustus 2018 tot januari 2019 loopt. In februari start VIP 33. Voor meer informatie over de koppeling tussen de SKU’s (producten, diensten en licenties) en de certificeringseisen verwijs ik je naar deze pagina Cisco VIP 32.

Cisco Premier-partners en klanttevredenheidsmetingen

Een Cisco Premier-partner dient aan het einde van het eerste jaar tenminste 10 adressen aan te leveren waarop een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Eventuele lage scores dienen binnen 6 maanden te worden opgepakt.

Cisco Premier-partners en Hybrid IT

Een Cisco Premier-partner dient zowel on-premise- als cloud-oplossingen aan te bieden aan haar klanten, tenminste 1 van onderstaande Cisco-diensten:

 • Cisco Cloud Service
 • Cisco Managed Service
 • Cisco Powered Cloud Service
 • Cisco Powered Managed Service
 • Cisco Based-Partner Created Service

Voor meer informatie over deze diensten verwijs ik je naar deze pagina.

Hoe blijft je organisatie Cisco Premier-partner door een renewal?

Wanneer je organisatie Cisco Premier-partner wil blijven, dien je eigenlijk aan bovenstaande eisen te voldoen. Wil je vernieuwen met dezelfde Advanced architectuurspecialisatie, dan geldt een aanvullende eis van 100 Continuous Learning-punten. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn eerdere blog Continuous Learning: nieuw voor Cisco-partners.

Meer informatie

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over het behalen of behouden van de status van Cisco Premier-partner? Laat het me weten. Ik ben altijd beschikbaar voor het beantwoorden of uitzoeken van je vraag.

– – – – –

Dit is deel 1 van de blogreeks ‘Certificeringen en specialisaties voor Cisco-channelpartners’.

Geen reacties
avatar

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: alle gewijzigde exameneisen op een rij

dinsdag, juni 5th, 2018

Cisco Advanced Collaboration ArchitectureVorig jaar kondigde Cisco een aantal belangrijke wijzigingen aan in de partnerspecialisaties Cisco Advanced Collaboration Architecture en Cisco Advanced Data Center Architecture.

In deze blog ga ik dieper in op de wijzigingen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie. Wat is de impact voor Cisco-partners die hun partnerstatus baseren op deze specialisatie?

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: voor wie en waarom is deze belangrijk?

De Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie is belangrijk om 2 redenen:

 1. De partnerstatus van veel Cisco-partners hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie op het moment van hercertificering, renewal, niet over de juiste certificaten beschikken, is de partner niet langer Gold- of Premier-gecertificeerd.
 2. De Value Incentive Program (VIP) rebate hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie bij het in- en uitgaan van het kwartaal of half jaar niet over de juiste certificaten beschikken, komt de partner niet in aanmerking voor de rebates en dit kan om veel geld gaan.

Reden genoeg om na te gaan of deze blog van toepassing is op jouw organisatie en zo ja: om de wijzigingen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie goed te kennen.

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: wat verandert er?

De Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie kent 7 rollen:

 1. Accountmanager
 2. System Engineer
 3. Field Engineer
 4. Extra rol 1: Contact Center
 5. Extra rol 2: Video Collaboration
 6. Extra rol 3: Collaboration Servers & Appliances
 7. Extra rol 4: Cloud Collaboration

De wijzigingen hebben betrekking op de nummers 1, 6 en 7, dus de rol van accountmanager en de extra rollen 3 en 4. De overige rollen blijven ongewijzigd.

Vanaf 28 juni kan een Cisco-partner die zich wil hercertificeren op basis van de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie dit alleen doen volgens de nieuwe exameneisen.

Een overzicht van de wijzigingen:

RolOude exameneisenNieuwe exameneisen
Accountmanager• 810-440 DTBAA of 810-401 SBO of 810-403 SBO
+
• 700-037 PSACAS
• 810-440 DTBAA of 810-401 SBO of 810-403 SBO
+
• 700-651 CASE
Extra rol 3: Collaboration Servers & Appliances• 648-244 DIUCUCS• 500-325 CSA
Extra rol 4: Cloud Collaboration• 648-232 CWSDI• 500-301 CCS

Zogenaamde ‘kruisrollen’ tussen een accountmanager, system engineer en field engineer zijn niet toegestaan. Een system engineer mag bijvoorbeeld niet de rol van field engineer invullen en andersom ook niet. Ook mag een field engineer niet ook de rol van field engineer in een andere Advanced Architecture-specialisatie invullen.

De extra rollen zijn geheel vrij in te vullen door een willekeurige medewerker, ook als deze al rollen in andere specialisaties invult. Het is toegestaan om 1 medewerker alle extra rollen in te laten vullen, maar dit raad ik af. Het maakt de partnerstatus te afhankelijk van deze ene medewerker.

Wat te doen?

 1. Ga na wat de renewal date, de hercertificeringsdatum, van jouw organisatie is.
 2. Ga na of jouw medewerkers de rollen van Accountmanager en de extra rollen invullen volgens de oude of de nieuwe exameneisen.
 3. Worden de rollen ingevuld volgens de oude exameneisen? Plan dan de examenvoorbereiding en de examens tijdig in om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan alle eisen voor hercertificering.

Voorbeeld: “Onze renewal date is over 2 maanden. Zijn de oude exameneisen dan nog voldoende?”

Nee. Alleen wanneer de renewal date vóór 28 juni is, is het mogelijk te hercertificeren met de oude exameneisen. Voor een renewal date na 28 juni 2018, zijn de nieuwe exameneisen verplicht. De informatie die je ziet in het Cisco-tool kan soms wat onduidelijk zijn, dus onthoud de datum van 28 juni 2018 goed.

Vragen, advies of meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe certificeringeisen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: belangrijke wijzigingen voor Cisco-partners

woensdag, mei 30th, 2018

Data Center ArchitectureVorig jaar kondigde Cisco een aantal belangrijke wijzigingen aan in de partnerspecialisaties voor Cisco Data Center en Cisco Collaboration:

 • Advanced Data Center Architecture-specialisatie
 • Advanced Collaboration Architecture-specialisatie

In deze blog ga ik dieper in op de wijzigingen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie. Wat is de impact voor Cisco-partners die hun partnerstatus baseren op deze specialisatie? In een volgende blog behandel ik de wijzigingen op het gebied van Cisco Collaboration.

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: voor wie en waarom is deze belangrijk?

De Advanced Data Center Architecture-specialisatie is belangrijk om 2 redenen:

 1. De partnerstatus van veel Cisco-partners hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie op het moment van hercertificering, renewal, niet over de juiste certificaten beschikken, is de partner niet langer Gold- of Premier-gecertificeerd.
 2. De Value Incentive Program (VIP) rebate hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie bij het in- en uitgaan van het kwartaal of half jaar niet over de juiste certificaten beschikken, komt de partner niet in aanmerking voor de rebates en dit kan om veel geld gaan.

Reden genoeg om na te gaan of deze blog van toepassing is op jouw organisatie en zo ja: om de wijzigingen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie goed te kennen.

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: wat verandert er?

De Advanced Data Center Architecture-specialisatie kent 4 rollen:

 1. Accountmanager
 2. System Engineer
 3. Field Engineer 1
 4. Field Engineer 2

De wijzigingen hebben betrekking op de technische rollen, de rollen 2 t/m 4. De rol van accountmanager blijft ongewijzigd.

Vanaf 28 mei kan een Cisco-partner die zich wil hercertificeren op basis van de Advanced Data Center Architecture-specialisatie dit alleen doen volgens de nieuwe exameneisen.

Een overzicht:

RolOude exameneisenNieuwe exameneisen
System Engineer• 642-998 DCUFD
+
• 642-996 DCUCD
• 300-160 DCID
Field Engineer 1 *)• 642-999 DCUCI
+
• 642-035 DCUCT
• 300-175 DCUCI
+
• 300-180 DCIT
Field Engineer 2 *)• CCNP Routing & Switching of CCNP Data Center
+
• 642-997 DCUFI
+
• 642-980 DCUFT
CCNP Routing & Switching of CCNP Data Center
+
• 300-165 DCII
+
• 300-180 DCIT

*) 1 engineer mag zowel de rol van Field Engineer 1 als de rol van Field Engineer 2 invullen. Een System Engineer mag niet de rol van Field Engineer invullen en andersom ook niet.

Wat te doen?

 1. Ga na wat de renewal date, de hercertificeringsdatum, van jouw organisatie is.
 2. Ga na of jouw engineers de rollen van System Engineer, Field Engineer 1 en Field Engineer 2 invullen volgens de oude of de nieuwe exameneisen.
 3. Worden de rollen ingevuld volgens de oude exameneisen? Plan dan de examenvoorbereiding en de examens tijdig in om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan alle eisen voor hercertificering.

Verwarring over de examens

Deze week bezocht ik een Gold-partner die mij vertelde een schriftelijke toezegging van Cisco te hebben dat het examen DCUCI 642-999 nog gebruikt mag worden voor CCNP Data Center-certificering. Dit klopt. Het examen mag echter niet worden gebruikt als aanvullend examen voor de rol van Field Engineer 1. Voor die rol gelden de nieuwe exameneisen.

Hetzelfde geldt voor de rol van Field Engineer 2. De wijze waarop de engineer de CCNP Data Center-certificering heeft behaald, staat los van de aanvullende exameneisen.

Voorbeeld: “Onze renewal date is over 2 maanden. Zijn de oude exameneisen dan nog voldoende?”

Nee. Alleen wanneer de renewal date vóór 28 mei was, was het mogelijk te hercertificeren met de oude exameneisen. Voor een renewal date na 28 mei 2018, zijn de nieuwe exameneisen verplicht. De informatie die je ziet in het Cisco-tool kan soms wat onduidelijk zijn, dus onthoud de datum van 28 mei 2018 goed.

Vragen, advies of meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe certificeringeisen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Cisco Continuous Learning: hoe monitor je de voortgang?

maandag, november 7th, 2016

Continuous LearningRecent schreef ik een blog over Continuous Learning: wat is het, waarom heeft Cisco het geïntroduceerd en hoe werkt het precies? In deze blog ga ik dieper in op het monitoren van de voortgang.

 • Hoe kom je erachter hoeveel Cisco Continuous Learning-punten je organisatie tot nu toe behaald heeft?
 • Waar kun je vinden welke activiteiten punten opleveren?
 • Hoe kun je zien wat welke medewerker gedaan heeft?

Cisco Continuous Learning: het dashboard

Cisco heeft een dashboard gebouwd waarop je al deze informatie makkelijk en snel terug kunt vinden. Dit dashboard vind je in Partner Self Service onder het tabblad ‘Program Management & Application’.

Cisco Continuous Learning: hoeveel punten heeft je organisatie behaald?

Na het openen van het tabblad zie je de architectuurspecialisaties, de technologiespecialisaties en de andere programma’s waarvoor je organisatie gecertificeerd is. Daarachter vind je de ‘Anniversary Date’: de datum waarop de behaalde certificering verloopt. Deze datum is belangrijk, want voor iedere renewal na 31 oktober 2016 is het behalen van een bepaald aantal punten in het Cisco Continuous Learning-programma verplicht.

Wanneer je klikt op een bepaalde specialisatie krijg je de details van die specialisatie te zien. Je ziet het aantal punten dat benodigd is om de specialisatie te behalen én je ziet het aantal punten dat je organisatie reeds behaald heeft.

Cisco Continuous Learning: welke activiteiten leveren punten op?

Iets onder het benodigde en behaalde aantal punten kun je doorklikken naar de Cisco Continuous Learning Library. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle activiteiten en kennissessies waarvoor je, binnen deze specifieke specialisatie, punten kunt behalen die meetellen voor het Cisco Continuous Learning-programma.

Op dit moment kun je van hieruit (nog) niet doorklikken naar SalesConnect om de kennissessie direct te starten. Wellicht implementeert Cisco deze mogelijkheid op een later moment. Voor nu is het het makkelijkst om de titel van de kennissessie naar keuze te kopiëren en plakken in het zoekveld in SalesConnect. Wanneer je de juiste kennissessie gevonden hebt, start je die door middel van de ‘view’-knop. Het verschil tussen ‘view’ en ‘download’ lees je in mijn vorige blog.

Cisco Continuous Learning: wat heeft welke medewerker gedaan?

Onder het tabblad ‘Program Management & Application’ vind je, in het menu, een Cisco Continuous Learning-overzicht. Wanneer je hierop klikt, krijg je opnieuw de specialisaties te zien waarvoor je organisatie gecertificeerd is met het aantal benodigde en het aantal behaalde punten. Aan de rechterkant vind je de optie ‘Continuous Learning Detailed Overview’. Wanneer je hierop klikt, wordt een Excel-bestand gedownload met een overzicht van alle afgeronde activiteiten en kennissessies, inclusief de naam van de medewerker en het aantal behaalde punten per activiteit.

Andere vragen rondom Cisco Continuous Learning?

Dit zijn de antwoorden op de vragen die mij het meest gesteld worden. Heb je andere vragen? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Continuous Learning: nieuw voor Cisco-partners

maandag, augustus 29th, 2016

Vorig jaar kondigde Cisco ‘Continuous Learning’ aan als nieuw onderdeel van het Cisco-partnerprogramma. Wat is het? En nog belangrijker: wat betekent het concreet voor je organisatie en voor jou als medewerker?

Waarom Continuous Learning?

Met Continuous Learning wil Cisco bereiken dat partners zich voortdurend blijven ontwikkelen. De ontwikkelingen in de IT-wereld volgen elkaar in rap tempo op en partners moeten dus blijven werken aan het up-to-date houden van hun kennis.

Wat is Continuous Learning?

Maar wat is het nu precies? Continuous Learning is een puntensysteem waarbinnen allerlei kennis gerelateerde activiteiten (zogenaamde kennissessies) punten opleveren. E-learningmodules, video’s, klassikale trainingen of workshops, bijvoorbeeld. Alles wat gericht is op de verbreding en verdieping van de kennis bij partners, zowel voor de accountmanagers als voor de engineers. De kennissessies zijn gekoppeld aan één of meerdere architectuurspecialisaties.

Een partner spaart punten door medewerkers deel te laten nemen aan kennissessies. Die punten heeft de partner nodig om zijn specialisatie(s) te verlengen, het zogenaamde ‘renewen’. Iedere specialisatie kent een minimum aantal punten dat in de 12 maanden voorafgaand aan de renewal behaald moet zijn. De opgebouwde punten worden na de renewal weer op nul gezet.

Wat is de invloed van Continuous Learning op het bestaande Cisco-partnerprogramma?

Continuous Learning is een toevoeging op het bestaande Cisco-partnerprogramma, dat verder gelijk blijft. De voorwaarden waaraan accountmanagers, system engineers en field engineers moeten voldoen om een technologie- of architectuurspecialisatie te behalen en de voorwaarden rondom Hybrid IT blijven bestaan. Cisco zorgt er aan de andere kant echter voor dat partners juist tijd besparen door de introductie van de no-retest-strategie.

Wat heeft Continuous Learning met de no-retest-strategie te maken?

Cisco kondigde Continuous Learning en de no-retest-strategie tegelijk aan. De no-retest-strategie houdt in dat medewerkers van Cisco-partners examens die niet of nauwelijks zijn veranderd niet opnieuw af hoeven te leggen. (let op: dit geldt niet voor career- en specialistcertificeringen!) In plaats van hetzelfde examen nogmaals te moeten afleggen, zorgt Continuous Learning er nu voor dat partners nieuwe kennis op kunnen doen. Dus ja, Continuous Learning is een toevoeging op het bestaande Cisco-partnerprogramma, maar met de no-retest-strategie zorgt Cisco ervoor dat partners aan de andere kant tijd en geld besparen.

Continuous Learning: hoe werkt het precies?

Binnen het Cisco-partnerprogramma bestaan 5 architectuurspecialisaties:

 • Collaboration
 • Enterprise Networks
 • Security
 • Data Center
 • Service Provider

Iedere architectuur kent focusgebieden. Voorbeeld: de architectuur Security kent de volgende focusgebieden:

 • Next Generation Firewall & IPS
 • Policy & Access
 • Web & Email Security
 • Advanced Threats

Onder ieder focusgebied zijn kennissessies gedefinieerd die, afhankelijk van de duur, 1, 5, 10 of 20 punten opleveren. Alle trainingen (en bijbehorende focusgebieden en architecturen) bevinden zich in SalesConnect, de opvolger van de Partner Education Connection (PEC).

In SalesConnect kun je een kennissessie selecteren en starten (‘view’) of downloaden (‘download’). Let op: het starten van een kennissessie wordt in het systeem geregistreerd, maar het downloaden niet. De download-optie is bedoeld voor het volgen van sessies die voorbereiden op een online assessment. Na het succesvol afleggen van het online assessment worden de punten alsnog geregistreerd.

Hoeveel punten moet je organisatie in 1 jaar behalen?

Een partner die een architectuurspecialisatie wil behalen of vernieuwen, dient 100 punten te behalen per specialisatie. Voor technologiespecialisaties is dit 80 punten per specialisatie en voor Express-specialisaties is dit 40 punten per specialisatie. Dit geldt voor iedere specialisatie die verlengd moet worden na 31 oktober 2016. Wel geldt als overgangsregeling dat voor renewals tussen 31 oktober 2016 en 28 januari 2017 de helft van de punten volstaat.

SpecialisatiePunten vereist bij renewalPunten vereist in overgangsperiode (31 oktober 2016 tot 28 januari 2017)
Architectuurspecialisatie10050
Technologiespecialisatie8040
Express-specialisatie4020

Welke actie moet je organisatie nu ondernemen?

 1. Bepaal wanneer je specialisaties renewed moeten worden.
 2. Is dit op korte termijn? (november 2016 tot januari 2017) Stel dan op korte termijn een plan op waarin de relevante focusgebieden staan, waarin staat welke medewerkers een rol toebedeeld krijgen en bepaal hoe je de voortgang in de gaten houdt.
 3. Is dit op langere termijn? Dan gelden dezelfde acties, alleen heb je iets meer tijd om ze uit te voeren.

Mijn advies: verkijk je niet op de tijdsinspanning. 1 punt staat al snel gelijk aan 1 uur.

Binnenkort schrijf ik een blog over de voortgangsmonitoring, zoals die in Partner Self Service beschikbaar is.

Heb je in de tussentijd vragen over Continuous Learning? Laat het me weten. Ik adviseer je graag!

Geen reacties
avatar

Cisco Data Center: wijzigingen in de partnerspecialisaties

donderdag, februari 4th, 2016

Cisco Data CenterCisco heeft recent een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Advanced Data Center-specialisaties binnen het partnerprogramma. Wat verandert er precies en wat is de impact van de veranderingen op de huidige status van je organisatie en de plannen die er zijn?

Cisco-partnerprogramma in een notendop

Het partnerprogramma is erop gericht om de kennis, die noodzakelijk is om als Cisco-partner succesvol te zijn, inzichtelijk te maken. Het programma sluit aan op de 5 belangrijkste oplossingen binnen een organisatie:

 • Routing & Switching
 • Collaboration
 • Security
 • Data Center
 • Service Provider

Iedere oplossing kent eigen specialisaties en iedere specialisatie kent verschillende rollen:

 • Account Manager
 • Systems Engineer
 • Field Engineer

Bij een rol horen individuele certificeringen, examens en trainingen.

Het behalen van specialisaties leidt tot het behalen van Cisco-partnercertificeringen, zoals Premier of Gold. Ook leidt het tot korting op de aanschaf van Cisco-producten, zowel bij aanschaf als in de vorm van back-end rebates. De ontwikkeling van kennis, nodig voor het behalen van examens, betaalt zich daarom vaak binnen een half jaar terug.

Specialisaties voor Cisco Data Center

Voor de partners die zich richten op Data Center zijn er 3 verschillende specialisaties:

De Unified Fabric-specialisatie richt zich op de inzet van Nexus switching in het data center. In de Unified Computing-specialisatie staat de UCS-oplossing centraal. De Data Center-architectuur combineert beide technologiespecialisaties.

Een organisatie die aan de voorwaarden van een specialisatie voldoet, toont aan dat die de kennis in huis heeft om Cisco Data Center-oplossingen te verkopen, te ontwerpen, te implementeren en te beheren.

Specialisaties voor Cisco Data Center: wat is er veranderd?

Account Manager

De verdiepingsexamens 650-987 en 646-985 die eerder verplicht waren maken geen onderdeel meer uit van het programma. Het examen Cisco Selling Business Outcomes (810-403) volstaat nu voor alle 3 de Data Center-specialisaties.

Systems Engineer

Net als voor de accountmanager komt ook voor de systems engineer het examen 650-987 te vervallen. Het behalen van de examens 642-996 (Designing Cisco Unified Fabric) en 642-998 (Designing Cisco UCS) volstaat.

Field Engineer

Voor de field engineer wijzigt er niets. Wel werd recent duidelijk dat de vereiste specialisatie voor deze rol niet kan worden verlengd door het behalen van een CCIE Written-examen. Dit betekent dus dat field engineers ervoor moeten zorgen dat de examens 642-999 (UCS-implementatie), 642-035 (UCS-troubleshooting), 642-997 (Unified Fabric-implementatie) en 642-980 (Unified Fabric-troubleshooting) geldig blijven.

Wat is de impact van deze wijzigingen?

Is je organisatie op dit moment compliant? Met andere woorden: beschikt je organisatie over de benodigde Cisco Data Center-specialisaties? Dan hebben deze wijzigingen geen impact.

Is je organisatie op weg naar het behalen van één van de Cisco Data Center-specialisaties, dan is het zinvol om na te gaan of accountmanagers of system engineers één van bovenstaande vervallen examens gepland hebben staan. Die examens hoeven dan uiteraard niet langer afgelegd te worden.

Meer informatie over de architectuurspecialisatie Advanced Data Center, de Unified Computing-technologiespecialisatie en de Unified Fabric-technologiespecialisatie is te vinden op de Fast Lane-website. Natuurlijk kun je in het geval van vragen ook terecht bij je accountmanager of bij mij. We adviseren je graag.

Geen reacties
avatar

Hybrid IT: een must voor Cisco-partners

vrijdag, juni 12th, 2015

Hybrid ITCisco staat bekend om zijn uitgekiende partnerprogramma, waarmee partners gestuurd worden in de keuze van hun marktpropositie. Partnerprogramma’s van andere leveranciers hebben vaak een omzetdoelstelling als voorwaarde. Cisco daarentegen, legt de nadruk op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om complete oplossingen, de architecturen, te kunnen verkopen, implementeren en beheren.

Recent kondigde Cisco Hybrid IT aan, een nieuw onderdeel van het partnerprogramma. Wat is het, wat is de reden van deze toevoeging en wat moeten partners doen om te voldoen aan de voorwaarden?

Hybrid IT: wat is het?

Onder Hybrid IT verstaat Cisco de vaardigheid van organisaties om, naast oplossingen die op locatie van de klant geïmplementeerd worden – zogenaamde on premise-oplossingen – ook cloudoplossingen aan te bieden. De traditionele manier van automatisering is niet langer voldoende. Een partner van de toekomst kan niet alleen on premise-oplossingen leveren, aldus Cisco. Over 5 jaar leeft een partner van cloudoplossingen. Als een partner nu nog geen cloudoplossingen biedt, is hij straks te laat.

Hybrid IT: waaruit bestaat het?

Cisco verdeelt Hybrid IT in 4 groepen:

 1. Cisco Cloud Services
  Een Cisco Cloud Service is een cloud-service die door Cisco ontwikkeld is en die Cisco-partners doorverkopen aan hun klanten. Voorbeelden zijn Meraki, WebEx en ScanSafe. De komende maanden zullen er meer cloud-services bijkomen.
 2. Cisco Powered Cloud Services
  Een Cisco Powered Cloud Service is een cloud-service die de partner of een derde partij (een cloud-provider) gebouwd heeft met Cisco-producten. Voorbeelden zijn Hosted Collaboration Services, Infrastructure as a Service, Desktop as a Service en Hosted Security as a Service. Een volledige lijst vind je hier.
 3. Cisco Powered Managed Services
  Een Cisco Powered Managed Service is een beheerdienst die volledig gebouwd is met Cisco-producten met als doel het beheren van de IT-oplossing van een klant.
 4. Cisco-Based Partner-Created Managed Services
  Een Cisco-Based Partner-Created Managed Service is een beheerdienst die gedeeltelijk gebouwd is met Cisco-producten met als doel het beheren van de IT-oplossing van een klant.

Hybrid IT en het Cisco-partnerprogramma

Vanaf 1 augustus 2015 is het voor Cisco Gold- en Cisco Premier-partners verplicht om aan de voorwaarden voor Hybrid IT te voldoen. Cisco Select-partners hoeven niet te voldoen aan deze voorwaarden.

Een Gold-partner moet uit groep 1 of 2 minimaal 1, en uit groep 3 of 4 ook minimaal 1 cloud-service aanbieden aan klanten. In totaal moet een Gold-partner 4 cloud-services aanbieden.

Een Premier-partner moet 1 cloud service aanbieden en mag kiezen uit alle 4 de groepen.

Aanmelden van Hybrid IT-services bij Cisco

Het aanmelden van de Hybrid IT-services van jouw organisatie kan op Cisco.com onder Partner Self Service (PSS) > Certification and Specialization Application. Hier geef je aan welke cloud-diensten jouw organisatie aanbiedt of aan gaat bieden. Per gekozen cloud-dienst moet je aan kunnen tonen over de volgende documenten te beschikken:

 • Marketing- en salesmateriaal
 • Service Level Agreement (SLA)
 • Periodiek reviewproces

Zelf ontwikkelde cloud-diensten dienen te voldoen aan de Cisco reference-eisen.

Hybrid IT: welke dienst(en) kies je?

Voor een Cisco Gold-partner is het het eenvoudigst om te kiezen voor de 3 Cisco Cloud Services Meraki, WebEx en ScanSafe. Voor Premier-partners is het het eenvoudigst om te kiezen voor de Cisco Cloud Service WebEx. Hiervoor hoeft immers niets ontwikkeld te worden. Wel is het belangrijk dat deze diensten passen bij de propositie die jouw organisatie gekozen heeft.

Veel organisaties beschikken over een Network Operation Center (NOC) waarbij een Cisco-Based Partner-Created Managed Services wordt aangeboden. Deze voldoet in veel gevallen aan de voorwaarden.

Overleg met de Cisco-partneraccountmanager is hierbij van grote waarde. De accountmanager kan jouw organisatie begeleiden en je helpen de juiste keuzes te maken.

Mijn advies: houd je renewal datum goed in de gaten

Voor veel organisaties is Hybrid IT nieuw. Het lijkt erg complex. Toch valt dit mee. In de praktijk hoeven veel Cisco-partners pas aan de voorwaarden van Hybrid IT te voldoen wanneer de Gold- of Premier-certificering moet worden vernieuwd. Het kan goed dat dit bijvoorbeeld pas in april 2016 het geval is. Eerder is natuurlijk ook mogelijk. Houd de renewal datum dus goed in de gaten en onderneem op tijd actie.

Heb je vragen naar aanleiding van mijn blog? Laat het me gerust weten!

Geen reacties
avatar

Value Incentive Program (VIP): verhoog de winstgevendheid van je organisatie

vrijdag, april 24th, 2015

Value Incentive Program (VIP)Cisco kent een aantal zogenaamde incentive-programma’s: programma’s die kunnen leiden tot een extra korting op Cisco-producten. In deze blog licht ik één van die programma’s toe: het Value Incentive Program (VIP).

Tijdens mijn gesprekken met Cisco-partners, waarin ik hen advies geef over het Cisco-partnerprogramma, heb ik gemerkt dat dit programma nog vaak onbekend of onduidelijk is. Zonde, want het programma kan een organisatie veel extra kortingen opleveren. Daarom in deze blog een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden.

Wat is het Value Incentive Program?

Het Value Incentive Program (VIP) is een backend rebate-programma. Dat zijn direct al een aantal lastige woorden achter elkaar. Met backend rebate-programma wordt bedoeld dat de korting (rebate) op de verkochte producten wordt toegekend nadat de producten zijn geleverd (backend).

De hoogte van de kortingen is maximaal 20% en hangt af van het soort product. Het programma is opgedeeld in periodes van 3 maanden of 6 maanden en de korting wordt bepaald aan de hand van de productverkoop in die 3 of 6 maanden.

Op dit moment loopt VIP25, dat wil zeggen: het 25e VIP-programma. Het 3 maanden durende VIP25 loopt van april t/m juli 2015 en het 6 maanden durende VIP25 loopt van januari t/m juli 2015.

Het VIP-programma is ingedeeld in Tracks en Subtracks. Een voorbeeld van een Track is Data Center en een voorbeeld van een Data Center Subtrack is Unified Computing Systems (UCS). Iedere Subtrack bestaat uit een aantal producten dat binnen de VIP-kortingsregeling valt. Eén van de producten die onder de Subtrack UCS valt, is bijvoorbeeld UCS Director.

Hoe kun je deelnemen aan het Value Incentive Program?

Een organisatie die deel wil nemen aan het Value Incentive Program moet zich aanmelden bij Cisco. Dit kan op de website van Cisco onder Partner Program Enrollment (PPE). Onder PPE vind je verschillende incentive-programma’s. Je zoekt op ‘potential programs’ en vervolgens op ‘VIP25’.

Kan iedere organisatie deelnemen aan het Value Incentive Program?

Nee. Om deel te nemen moet je Cisco-partner zijn, over bepaalde specialisaties of ATP-certificeringen (zoals ATP ISE of ATP TelePresence Video Master) beschikken, aan bepaalde inkoopvolumes voldoen en 10 klanttevredenheidrapporten, de zogenaamde CSAT’s, inleveren.

Het is niet altijd nodig om direct bij aanmelding te beschikken over specialisaties of certificeringen. Soms is het alleen noodzakelijk dat aan het einde van de VIP-periode aan de kenniseisen is voldaan. Laat je hierover goed adviseren.

Over welke specialisaties of certificeringen moet een organisatie beschikken?

Het soort specialisatie of certificering hangt volledig af van de door de organisatie gekozen Track(s) en Subtrack(s). Er is altijd een verband tussen de Track, de Subtrack en de specialisatie waaraan voldaan moet worden. Zo is de Subtrack UCS gekoppeld aan de specialisatie Advanced Unified Computing Technology: om in aanmerking te komen voor de VIP-korting op producten die onder de Subtrack UCS vallen, moet een organisatie dus beschikken over deze specialisatie.

Cisco Gold-partners die voldoen aan de voorwaarden uit het Cisco-partnerprogramma zullen vrijwel altijd voldoen aan de vereiste specialisaties uit het VIP-programma. Gold-partners beschikken immers over een breed programma van specialisaties.

Cisco Premier-partners daarentegen, moeten zorgvuldig bekijken of de reeds behaalde specialisaties voldoende zijn voor een (Sub)Track in het VIP-programma. Wanneer een partner de Premier-certificering heeft behaald met de Express Foundation-specialisatie, zal de partner niet aan het VIP-programma deel kunnen nemen met een Collaboration Track zonder ook Collaboration-specialisaties te behalen.

Door het opnemen van kenniseisen in het VIP-programma laat Cisco zien juist die partners te willen belonen die complete Cisco-oplossingen aanbieden en hiermee toegevoegde waarde bieden aan de klanten. Vandaar het woord ‘value’ in de term Value Incentive Program.

Aan welke inkoopvolumes moet een organisatie voldoen?

Net als het soort specialisatie waarover beschikt moet worden, is ook de hoogte van de inkoopvolumes zijn afhankelijk van de door de organisatie gekozen Track(s) en Subtrack(s). Binnen de Subtrack UCS moet een Nederlandse Cisco-partner bijvoorbeeld voor $ 57.500 aan producten inkopen om aan het minimumvolume te voldoen. Vraag Cisco naar de precieze inkoopvolumes van de overige Tracks en Subtracks.

Mijn advies aan Cisco-partners

Ik hoop dat ik je in deze blog een goed overzicht heb gegeven van de mogelijkheden en voorwaarden van het Value Incentive Program. Ben je op zoek naar aanvullende informatie, kijk dan eens op de website van Cisco.

Neemt jouw organisatie al deel aan het VIP-programma? Evalueer dan regelmatig om er zeker van te zijn dat je deelneemt aan de juiste Track(s) en Subtrack(s). Haal je de maximale korting uit het programma?

Neemt jouw organisatie nog niet deel? Bekijk dan wat het je oplevert als je dat wel gaat doen, maar ook wat de investering is om aan de gestelde kenniseisen te voldoen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact met mij op.

Geen reacties
avatar

Cisco-partner, hoe word je dat? 6 vragen aan de expert

dinsdag, maart 31st, 2015

Cisco-partner, hoe word je dat? 6 vragen aan de expert

Herman Goedman, Business Manager Cisco

Als aanbieder van Cisco-trainingen krijgen wij vaak vragen over het partnerprogramma van Cisco. Welke certificeringen heeft een Cisco-partner nodig? Aan welke eisen moet er voldaan worden? Hoe kan ik dat in mijn organisatie aanpakken? Onze customer service-medewerkers en accountmanagers kunnen veel van dit soort vragen beantwoorden, maar de ingewikkelde vragen gaan naar Herman Goedman, Business Manager Cisco bij Fast Lane.

Herman begeleidt klanten in het proces van Cisco-partner worden of blijven. In deze blog 6 vragen aan de expert in het partnerprogramma van Cisco.

Je houdt je al lang bezig met het partnerprogramma van Cisco, vanwaar die interesse?

“Wij leveren een dienst aan bedrijven die Cisco-partner zijn of dat willen worden. In deze dienstverlening vind ik het mooi om een toegevoegde waarde voor de klant te zijn. Het is voor een klant namelijk niet altijd even makkelijk om het partnerprogramma te doorgronden. Ik haal mijn plezier vooral uit het makkelijker maken van het leven van de klant op dit gebied.”

Wat is het voordeel van een partnerprogramma?

“Het partnerprogramma is voor de partner het aantoonbare bewijs dat ze over de kennis beschikken om een Cisco-oplossing te verkopen, implementeren en beheren. Partners krijgen ook economische voordelen, afhankelijk van de status die ze hebben in de vorm van kortingen op de aanschaf van de producten bij Cisco.”

Hoe word je een toegevoegde waarde voor de (toekomstige) Cisco-partner?

“Dat zit hem in het ontzorgen en begeleiden van de Cisco-partner. Daar is echter wel een heel leerproces aan vooraf gegaan. In het begin keken we alleen naar de certificeringen die aanwezig waren en de certificeringen die nog gehaald moesten worden. Tegenwoordig kijken we niet alleen naar de certificeringen, maar begeleiden we de partner gedurende het hele proces tot en met de audit.”

Hoe zit het met jouw technisch inhoudelijke kennis van Cisco-producten?

“Mijn expertise ligt niet op het technisch inhoudelijk vlak. Daar hebben we gelukkig goede trainers voor. Ik houd me echt bezig met het partnerprogramma zelf, daar mag je me alles over vragen.”

Informatie over het partnerprogramma is bijvoorbeeld ook op de website van Cisco te vinden. Waarom komen de mensen bij jou uit met vragen?

“Het is te eenvoudig om te stellen dat de informatie op het internet staat en de klant daarmee uit de voeten kan. Het is veel informatie en het kost veel tijd om die informatie helemaal te doorgronden. Tijd die de klant vaak niet heeft.

Er zijn ook regelmatig wijzigingen in het partnerprogramma. Voor een klant is het lastig om daar goed van op de hoogte te blijven en in te schatten wat de gevolgen zijn voor zijn partnerstatus.

Tot slot gaan de vragen niet alleen over waaraan voldaan moet worden voor een partnerstatus, maar vooral ook over hoe de klant dit voor elkaar kan krijgen in zijn organisatie! Vooral dit vlak vind ik interessant.”

Houd je je nog met andere partnerprogramma’s bezig?

“Ik houd mij voornamelijk bezig met het partnerprogramma van Cisco. Collega’s van mij houden zich bezig met partnerprogramma’s van andere vendoren, zoals NetApp en Microsoft.”

Heb je ook een vraag over het partnerprogramma van Cisco? Vraag het de expert!

Geen reacties