Blog index > Archieven > Posts Tagged ‘Cisco-channelpartners’
avatar

Cisco-partnercertificeringen: belangrijke wijzigingen toegelicht

woensdag, april 8th, 2020
Cisco-partnercertificeringen

Sinds de introductie van Cisco’s nieuwe certificeringsprogramma voor individuen op 24 februari jl. werd langzaam duidelijk welke impact deze wijzigingen hebben op de eisen en voorwaarden binnen het programma van Cisco-partnercertificeringen.

In deze blog behandel ik de nieuwe eisen en voorwaarden, en leg ik uit wat je als Cisco-partner moet doen om gecertificeerd te raken en/of te blijven.

Cisco-partnercertificeringen: de structuur

De structuur van de Cisco-partnercertificeringen blijft ongewijzigd. Op deze pagina en op de onderliggende pagina’s voor de Gold-certificering, de Premier-certificering en de Select-certificering vind je de structuur per partnercertificering toegelicht. Je leest er over hoeveel specialisaties je organisatie dient te beschikken, welke dit zijn en wat de eventuele aanvullende voorwaarden per certificering zijn.

Cisco-partnercertificeringen: de specialisaties

In plaats van het stuk voor stuk behandelen van alle verschillende specialisaties benoem ik aandachtspunten. Met die aandachtspunten in je achterhoofd kun je iedere specialisatie ontrafelen. Ik neem de architectuurspecialisatie Enterprise Networks als voorbeeld omdat daarin alle mogelijke wijzigingen een keer terugkomen.

De architectuurspecialisatie Enterprise Networks bestaat uit 5 rollen: Accountmanager, Systems Engineer, Field Engineer 1, Field Engineer 2 en een aanvullende Security-rol.

Rol van Accountmanager

Voor deze rol verandert er weinig. De wijzigingen blijven beperkt tot de gebruikelijke updates die van tijd tot tijd voorbijkomen. Een nieuwe versie van het examen, bijvoorbeeld.

Rol van Systems Engineer

Binnen Enterprise Networks dient de Systems Engineer te beschikken over de CCDP-certificering. Deze certificering bestaat sinds 24 februari niet meer, maar als een Systems Engineer voor die tijd over een geldig certificaat beschikte, blijft hij/zij hierover beschikken tot de persoonlijke verloopdatum. De certificering kan hierna vanzelfsprekend niet meer worden verlengd en dus dient de Systems Engineer vanaf dat moment te voldoen aan de nieuwe certificeringsvoorwaarden. In dit geval kiest de Systems Engineer voor óf het examen ENARSI óf het examen ENSDWI: allebei concentration-examens uit de CCNP Enterprise-certificering.

Het moment waarop het CCDP-certificaat verloopt, is voor iedere Systems Engineer anders. Het kan over 2 jaar pas aan de orde zijn, maar het kan ook volgende week al zover zijn. In het laatste geval is snel schakelen dus essentieel.

Voor Cisco-partners die niet eerder beschikten over de architectuurspecialisatie Enterprise Networks of voor Cisco-partners die niet langer beschikken over een CCDP-gecertificeerd medewerker binnen de organisatie gelden de nieuwe certificeringsvoorwaarden direct.

Rol van Field Engineer 1

De Field Engineer 1 dient te beschikken over een CCNP Routing & Switching-certificaat. Ook die certificering bestaat sinds 24 februari 2020 niet meer. Wanneer het certificaat verloopt, dient de Field Engineer 1 het nieuwe examen ENSLD te hebben behaald.

Rol van Field Engineer 2

De architectuurspecialisatie Enterprise Networks kent ook de rol van Field Engineer 2, de zogenaamde ‘Wireless-rol’. De Field Engineer 2 dient te beschikken over een CCNP Wireless-certificaat, wederom een certificering die niet meer bestaat. Ook in deze rol blijft het certificaat geldig tot de persoonlijke verloopdatum, waarna de Field Engineer 2 moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

Security-rol

Binnen de aanvullende Security-rol is de aanpak precies hetzelfde als ik bij de engineer-rollen beschreef.

Welke acties moet een Cisco-partner nemen?

In alle rollen is het enorm belangrijk om te bekijken wanneer de oude certificaten verlopen, om te weten wat de nieuwe certificeringsvoorwaarden zijn én om er vervolgens voor te zorgen dat op tijd door de juiste personen aan die voorwaarden is voldaan. Zorg ervoor dat een ieder op tijd start met de voorbereidingen voor de examens.

Het kan zo zijn dat een engineer geen nieuw examen hoeft af te leggen omdat hij in de oude situatie over een certificering of examen beschikte en daarom in de nieuwe situatie een nieuwe certificering of nieuw examen ‘krijgt’. Ik noem dat ‘erven’. Cisco heeft hiervoor conversietabellen opgesteld.

Een voorbeeld

Een engineer was op weg de CCNP Wireless-certificering te behalen en is geslaagd voor het examen WITSHOOT. Met dit examen erft de engineer het nieuwe ENSWLSI-examen en hoeft hij/zij nog maar 1 examen te behalen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Een andere engineer behaalde de CCNP Wireless-certificering daadwerkelijk. Het certificaat is nog geldig. De engineer erft hiermee het nieuwe ENCOR-examen én het nieuwe ENSWLSI-examen. Hij/zij hoeft geen examens meer te behalen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Conclusie

Cisco heeft naar mijn mening een sterk partnerprogramma opgezet, waarbij de nieuwe certificeringen en examens geleidelijk hun intrede doen. Zoals benoemd is het voor partners belangrijk de verloopdata in de gaten te houden en zich goed te informeren over de te erven certificeringen en/of examens.

Overigens helpen we op dit moment een flink aantal Cisco-partners met het behalen en behouden van hun certificering. Tijdens dit proces zetten we CertiTool in, het online tool dat we zelf ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring met certificeringsprogramma’s van verschillende leveranciers. Ik laat je graag vrijblijvend de mogelijkheden zien.

Aarzel niet om contact met me op te nemen via 030 658 2131 of herman.goedman@flane.nl wanneer je vragen hebt over de informatie in deze blog.

Geen reacties
avatar

Cisco Select-certificering: alle wijzigingen op een rij

woensdag, februari 27th, 2019

In 2018 heeft Cisco belangrijke en ingrijpende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de Cisco Select-certificering. Wat is er destijds veranderd? En hoe heeft dit nu nog gevolgen voor Cisco Select-partners? In deze blog zet ik alles op een rij.

Cisco Select-certificering: wat is er gewijzigd?

Er is veel gewijzigd! Alle Express-specialisaties, de Small and Midsize Business (SMB)-specialisatie en de Advanced Unified Computing Technology-specialisatie zijn vervallen en vervangen door nieuwe Express-specialisaties.

Dit betekent voor alle Cisco Select-partners dat de hercertificering moet gaan plaatsvinden op basis van de eisen van de nieuwe Express-specialisaties.

Beschikt jouw organisatie nu over de Cisco Select-certificering op basis van één van onderstaande specialisaties, dan is 2019 voor jouw organisatie een transitiejaar.

 • Express Collaboration
 • Express Foundation
 • Express Networking
 • Express Security
 • Express Service Provider
 • Small and Midsize Business (SMB)

Cisco Select-certificering: hoe werkt de transitie van oud naar nieuw?

Dit hangt af van de ‘renewal date’ van je certificering, ook wel de ‘anniversary date’ genoemd. Ik hanteer de Nederlandstalige term hercertificeringsdatum.

De hercertificeringsdatum van je organisatie vind je in het PMA-tool in Partner Self Service.

Cisco Select-certificering: welke nieuwe Express-specialisaties zijn er?

Cisco heeft de volgende Express-specialisaties geïntroduceerd:

Je organisatie is inmiddels automatisch overgezet naar één van bovenstaande tracks, zonder dat je al aan de nieuwe eisen hoeft te voldoen. Dit hoeft pas wanneer je organisatie zich volgens de transitieregels moet hercertificeren.

Naar welke track je organisatie is overgezet vind je in onderstaande tabel.

Oude Express-specialisatiesNieuwe Express Tracks
Express Foundation
Express Networking
Small and Midsize Business (SMB)
Networking Track
Express CollaborationCollaboration Track
Express VideoCollaboration Track
Express Security
Express Security IPS
Express Security Web
Express Security Email
Express Security NGFW
Security Track
Advanced Unified Computing TechnologyData Center Track
Express Service ProviderService Provider Track

Cisco Express Tracks: de certificeringseisen

Op de Service Provider Express Track na zijn alle tracks opgebouwd rond 2 rollen: die van accountmanager en die van systems engineer. De Service Provider Express Track kent maar 1 rol.

Medewerkers voldoen aan een rol door examens te behalen, waarbij een aantal examens in een Pearson VUE-examencentrum afgelegd moet worden. Voor de SMB Track zijn alle examens online beschikbaar.

Voor de rol van accountmanager is het behalen van examen 700-150 ICS of 810-440 DTBAA een keuzemogelijkheid. Dit laatste examen is de afgelopen jaren een struikelblok gebleken en ik adviseer daarom het ICS-examen.

Rollen laten invullen door dezelfde medewerker, zoals dat vroeger mogelijk was, is niet langer toegestaan.

Alleen Select-partners die gebruik willen maken van de VIP (Value Incentive Program) rebate, moeten jaarlijks in januari 10 e-mailadressen aanleveren, waar een klanttevredenheidsonderzoek op wordt uitgevoerd. Deze eis staat bekend onder de naam CSAT (Customer Satisfaction).

Meer informatie

Alle nieuwe Express tracks zijn uitgewerkt op onze website. Heb je vragen rondom de Cisco Select-certificering? Dan kun je me altijd benaderen via 030 658 2131 of me een e-mail sturen.

Geen reacties
avatar

Cisco Premier-partner: hoe word en blijf je het?

dinsdag, januari 15th, 2019

Cisco Premier-partnerCisco heeft de afgelopen maanden een flink aantal aanpassingen doorgevoerd in het Cisco Channel Partner Program. De hoogste tijd om een update te geven. Om de informatie behapbaar te houden, behandel ik de komende tijd telkens 1 onderwerp per blog. In de eerste blogs behandel ik de certificeringsniveaus, in latere blogs behandel ik de specifieke eisen per specialisatie.

Vandaag alles rondom Cisco Premier-partners. Hoe word je het en hoe zorg je ervoor dat je het blijft?

Hoe wordt je organisatie Cisco Premier-partner?

Wanneer je organisatie Cisco Premier-partner wil worden, zijn er 3 belangrijke onderdelen:

 1. Certificeringseisen
 2. Klanttevredenheidsmetingen
 3. Hybrid IT: on-premise- en cloud-oplossingen

Cisco Premier-partners en certificeringseisen

 De certificeringseisen voor Cisco Premier-partners zijn sterk vereenvoudigd. Er zijn 2 manieren:

 • Een Cisco Premier-partner dient te beschikken over 1 Advanced architectuurspecialisatie

of

 • Een Cisco Premier-partner dient te beschikken over 2 CCNA-gecertificeerde medewerkers of 1 CCNA- en 1 CCDA-gecertificeerde medewerker. In aanvulling hierop dient de organisatie over 1 Express Track te beschikken.

Manier 1

De eerste manier is best een stevige eis, met in ieder geval 1 en soms zelfs 2 CCNP-gecertificeerde medewerkers. Voor sommige organisaties is dit echter absoluut haalbaar. Daarnaast is het grote voordeel dat je organisatie Value Incentive Promotion (VIP) rebates ontvangt voor de producten die onder de desbetreffende architectuur vallen. Ook in RFP’s kan het gunstig zijn omdat je per domein over de ‘hoogste’ status beschikt.

Er zijn 5 Advanced architectuurspecialisaties beschikbaar:

Houd er rekening mee dat de inhoud van de architectuurspecialisaties veranderd is. In mijn latere blogs kom ik op de details terug, maar aarzel niet om contact met me op te nemen wanneer je eerder vragen hebt.

Manier 2

De tweede manier is eenvoudiger dan de eerste en zeker haalbaar voor een organisatie die Cisco-projecten uitvoert.

Er zijn 6 Express Tracks beschikbaar:

Alle tracks, met uitzondering van de Service Provider Track, kennen 2 rollen: een sales-rol en een engineer-rol. In iedere rol is minimaal 1 examen verplicht. De gemiddelde studiebelasting per rol is ongeveer 1 dag. De bijbehorende trainingen zijn veelal beschikbaar via de Cisco-distributeurs, via Fast Lane en via Cisco SalesConnect. De populairste tracks zijn de SMB Track, de Security Track en de Networking Track. De laatste vooral omdat Meraki hierin centraal staat. De Data Center Track is zwaarder in studiebelasting.

Ook de Express Tracks kunnen recht geven op VIP rebates in de VIP 32 New Business Track, die van augustus 2018 tot januari 2019 loopt. In februari start VIP 33. Voor meer informatie over de koppeling tussen de SKU’s (producten, diensten en licenties) en de certificeringseisen verwijs ik je naar deze pagina Cisco VIP 32.

Cisco Premier-partners en klanttevredenheidsmetingen

Een Cisco Premier-partner dient aan het einde van het eerste jaar tenminste 10 adressen aan te leveren waarop een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Eventuele lage scores dienen binnen 6 maanden te worden opgepakt.

Cisco Premier-partners en Hybrid IT

Een Cisco Premier-partner dient zowel on-premise- als cloud-oplossingen aan te bieden aan haar klanten, tenminste 1 van onderstaande Cisco-diensten:

 • Cisco Cloud Service
 • Cisco Managed Service
 • Cisco Powered Cloud Service
 • Cisco Powered Managed Service
 • Cisco Based-Partner Created Service

Voor meer informatie over deze diensten verwijs ik je naar deze pagina.

Hoe blijft je organisatie Cisco Premier-partner door een renewal?

Wanneer je organisatie Cisco Premier-partner wil blijven, dien je eigenlijk aan bovenstaande eisen te voldoen. Wil je vernieuwen met dezelfde Advanced architectuurspecialisatie, dan geldt een aanvullende eis van 100 Continuous Learning-punten. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn eerdere blog Continuous Learning: nieuw voor Cisco-partners.

Meer informatie

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over het behalen of behouden van de status van Cisco Premier-partner? Laat het me weten. Ik ben altijd beschikbaar voor het beantwoorden of uitzoeken van je vraag.

– – – – –

Dit is deel 1 van de blogreeks ‘Certificeringen en specialisaties voor Cisco-channelpartners’.

Geen reacties
avatar

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: alle gewijzigde exameneisen op een rij

dinsdag, juni 5th, 2018

Cisco Advanced Collaboration ArchitectureVorig jaar kondigde Cisco een aantal belangrijke wijzigingen aan in de partnerspecialisaties Cisco Advanced Collaboration Architecture en Cisco Advanced Data Center Architecture.

In deze blog ga ik dieper in op de wijzigingen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie. Wat is de impact voor Cisco-partners die hun partnerstatus baseren op deze specialisatie?

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: voor wie en waarom is deze belangrijk?

De Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie is belangrijk om 2 redenen:

 1. De partnerstatus van veel Cisco-partners hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie op het moment van hercertificering, renewal, niet over de juiste certificaten beschikken, is de partner niet langer Gold- of Premier-gecertificeerd.
 2. De Value Incentive Program (VIP) rebate hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie bij het in- en uitgaan van het kwartaal of half jaar niet over de juiste certificaten beschikken, komt de partner niet in aanmerking voor de rebates en dit kan om veel geld gaan.

Reden genoeg om na te gaan of deze blog van toepassing is op jouw organisatie en zo ja: om de wijzigingen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie goed te kennen.

Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie: wat verandert er?

De Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie kent 7 rollen:

 1. Accountmanager
 2. System Engineer
 3. Field Engineer
 4. Extra rol 1: Contact Center
 5. Extra rol 2: Video Collaboration
 6. Extra rol 3: Collaboration Servers & Appliances
 7. Extra rol 4: Cloud Collaboration

De wijzigingen hebben betrekking op de nummers 1, 6 en 7, dus de rol van accountmanager en de extra rollen 3 en 4. De overige rollen blijven ongewijzigd.

Vanaf 28 juni kan een Cisco-partner die zich wil hercertificeren op basis van de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie dit alleen doen volgens de nieuwe exameneisen.

Een overzicht van de wijzigingen:

RolOude exameneisenNieuwe exameneisen
Accountmanager• 810-440 DTBAA of 810-401 SBO of 810-403 SBO
+
• 700-037 PSACAS
• 810-440 DTBAA of 810-401 SBO of 810-403 SBO
+
• 700-651 CASE
Extra rol 3: Collaboration Servers & Appliances• 648-244 DIUCUCS• 500-325 CSA
Extra rol 4: Cloud Collaboration• 648-232 CWSDI• 500-301 CCS

Zogenaamde ‘kruisrollen’ tussen een accountmanager, system engineer en field engineer zijn niet toegestaan. Een system engineer mag bijvoorbeeld niet de rol van field engineer invullen en andersom ook niet. Ook mag een field engineer niet ook de rol van field engineer in een andere Advanced Architecture-specialisatie invullen.

De extra rollen zijn geheel vrij in te vullen door een willekeurige medewerker, ook als deze al rollen in andere specialisaties invult. Het is toegestaan om 1 medewerker alle extra rollen in te laten vullen, maar dit raad ik af. Het maakt de partnerstatus te afhankelijk van deze ene medewerker.

Wat te doen?

 1. Ga na wat de renewal date, de hercertificeringsdatum, van jouw organisatie is.
 2. Ga na of jouw medewerkers de rollen van Accountmanager en de extra rollen invullen volgens de oude of de nieuwe exameneisen.
 3. Worden de rollen ingevuld volgens de oude exameneisen? Plan dan de examenvoorbereiding en de examens tijdig in om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan alle eisen voor hercertificering.

Voorbeeld: “Onze renewal date is over 2 maanden. Zijn de oude exameneisen dan nog voldoende?”

Nee. Alleen wanneer de renewal date vóór 28 juni is, is het mogelijk te hercertificeren met de oude exameneisen. Voor een renewal date na 28 juni 2018, zijn de nieuwe exameneisen verplicht. De informatie die je ziet in het Cisco-tool kan soms wat onduidelijk zijn, dus onthoud de datum van 28 juni 2018 goed.

Vragen, advies of meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe certificeringeisen in de Cisco Advanced Collaboration Architecture-specialisatie? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: belangrijke wijzigingen voor Cisco-partners

woensdag, mei 30th, 2018

Data Center ArchitectureVorig jaar kondigde Cisco een aantal belangrijke wijzigingen aan in de partnerspecialisaties voor Cisco Data Center en Cisco Collaboration:

 • Advanced Data Center Architecture-specialisatie
 • Advanced Collaboration Architecture-specialisatie

In deze blog ga ik dieper in op de wijzigingen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie. Wat is de impact voor Cisco-partners die hun partnerstatus baseren op deze specialisatie? In een volgende blog behandel ik de wijzigingen op het gebied van Cisco Collaboration.

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: voor wie en waarom is deze belangrijk?

De Advanced Data Center Architecture-specialisatie is belangrijk om 2 redenen:

 1. De partnerstatus van veel Cisco-partners hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie op het moment van hercertificering, renewal, niet over de juiste certificaten beschikken, is de partner niet langer Gold- of Premier-gecertificeerd.
 2. De Value Incentive Program (VIP) rebate hangt ervan af. Wanneer de medewerkers van de organisatie bij het in- en uitgaan van het kwartaal of half jaar niet over de juiste certificaten beschikken, komt de partner niet in aanmerking voor de rebates en dit kan om veel geld gaan.

Reden genoeg om na te gaan of deze blog van toepassing is op jouw organisatie en zo ja: om de wijzigingen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie goed te kennen.

Advanced Data Center Architecture-specialisatie: wat verandert er?

De Advanced Data Center Architecture-specialisatie kent 4 rollen:

 1. Accountmanager
 2. System Engineer
 3. Field Engineer 1
 4. Field Engineer 2

De wijzigingen hebben betrekking op de technische rollen, de rollen 2 t/m 4. De rol van accountmanager blijft ongewijzigd.

Vanaf 28 mei kan een Cisco-partner die zich wil hercertificeren op basis van de Advanced Data Center Architecture-specialisatie dit alleen doen volgens de nieuwe exameneisen.

Een overzicht:

RolOude exameneisenNieuwe exameneisen
System Engineer• 642-998 DCUFD
+
• 642-996 DCUCD
• 300-160 DCID
Field Engineer 1 *)• 642-999 DCUCI
+
• 642-035 DCUCT
• 300-175 DCUCI
+
• 300-180 DCIT
Field Engineer 2 *)• CCNP Routing & Switching of CCNP Data Center
+
• 642-997 DCUFI
+
• 642-980 DCUFT
CCNP Routing & Switching of CCNP Data Center
+
• 300-165 DCII
+
• 300-180 DCIT

*) 1 engineer mag zowel de rol van Field Engineer 1 als de rol van Field Engineer 2 invullen. Een System Engineer mag niet de rol van Field Engineer invullen en andersom ook niet.

Wat te doen?

 1. Ga na wat de renewal date, de hercertificeringsdatum, van jouw organisatie is.
 2. Ga na of jouw engineers de rollen van System Engineer, Field Engineer 1 en Field Engineer 2 invullen volgens de oude of de nieuwe exameneisen.
 3. Worden de rollen ingevuld volgens de oude exameneisen? Plan dan de examenvoorbereiding en de examens tijdig in om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan alle eisen voor hercertificering.

Verwarring over de examens

Deze week bezocht ik een Gold-partner die mij vertelde een schriftelijke toezegging van Cisco te hebben dat het examen DCUCI 642-999 nog gebruikt mag worden voor CCNP Data Center-certificering. Dit klopt. Het examen mag echter niet worden gebruikt als aanvullend examen voor de rol van Field Engineer 1. Voor die rol gelden de nieuwe exameneisen.

Hetzelfde geldt voor de rol van Field Engineer 2. De wijze waarop de engineer de CCNP Data Center-certificering heeft behaald, staat los van de aanvullende exameneisen.

Voorbeeld: “Onze renewal date is over 2 maanden. Zijn de oude exameneisen dan nog voldoende?”

Nee. Alleen wanneer de renewal date vóór 28 mei was, was het mogelijk te hercertificeren met de oude exameneisen. Voor een renewal date na 28 mei 2018, zijn de nieuwe exameneisen verplicht. De informatie die je ziet in het Cisco-tool kan soms wat onduidelijk zijn, dus onthoud de datum van 28 mei 2018 goed.

Vragen, advies of meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe certificeringeisen in de Advanced Data Center Architecture-specialisatie? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Cisco Continuous Learning: hoe monitor je de voortgang?

maandag, november 7th, 2016

Continuous LearningRecent schreef ik een blog over Continuous Learning: wat is het, waarom heeft Cisco het geïntroduceerd en hoe werkt het precies? In deze blog ga ik dieper in op het monitoren van de voortgang.

 • Hoe kom je erachter hoeveel Cisco Continuous Learning-punten je organisatie tot nu toe behaald heeft?
 • Waar kun je vinden welke activiteiten punten opleveren?
 • Hoe kun je zien wat welke medewerker gedaan heeft?

Cisco Continuous Learning: het dashboard

Cisco heeft een dashboard gebouwd waarop je al deze informatie makkelijk en snel terug kunt vinden. Dit dashboard vind je in Partner Self Service onder het tabblad ‘Program Management & Application’.

Cisco Continuous Learning: hoeveel punten heeft je organisatie behaald?

Na het openen van het tabblad zie je de architectuurspecialisaties, de technologiespecialisaties en de andere programma’s waarvoor je organisatie gecertificeerd is. Daarachter vind je de ‘Anniversary Date’: de datum waarop de behaalde certificering verloopt. Deze datum is belangrijk, want voor iedere renewal na 31 oktober 2016 is het behalen van een bepaald aantal punten in het Cisco Continuous Learning-programma verplicht.

Wanneer je klikt op een bepaalde specialisatie krijg je de details van die specialisatie te zien. Je ziet het aantal punten dat benodigd is om de specialisatie te behalen én je ziet het aantal punten dat je organisatie reeds behaald heeft.

Cisco Continuous Learning: welke activiteiten leveren punten op?

Iets onder het benodigde en behaalde aantal punten kun je doorklikken naar de Cisco Continuous Learning Library. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle activiteiten en kennissessies waarvoor je, binnen deze specifieke specialisatie, punten kunt behalen die meetellen voor het Cisco Continuous Learning-programma.

Op dit moment kun je van hieruit (nog) niet doorklikken naar SalesConnect om de kennissessie direct te starten. Wellicht implementeert Cisco deze mogelijkheid op een later moment. Voor nu is het het makkelijkst om de titel van de kennissessie naar keuze te kopiëren en plakken in het zoekveld in SalesConnect. Wanneer je de juiste kennissessie gevonden hebt, start je die door middel van de ‘view’-knop. Het verschil tussen ‘view’ en ‘download’ lees je in mijn vorige blog.

Cisco Continuous Learning: wat heeft welke medewerker gedaan?

Onder het tabblad ‘Program Management & Application’ vind je, in het menu, een Cisco Continuous Learning-overzicht. Wanneer je hierop klikt, krijg je opnieuw de specialisaties te zien waarvoor je organisatie gecertificeerd is met het aantal benodigde en het aantal behaalde punten. Aan de rechterkant vind je de optie ‘Continuous Learning Detailed Overview’. Wanneer je hierop klikt, wordt een Excel-bestand gedownload met een overzicht van alle afgeronde activiteiten en kennissessies, inclusief de naam van de medewerker en het aantal behaalde punten per activiteit.

Andere vragen rondom Cisco Continuous Learning?

Dit zijn de antwoorden op de vragen die mij het meest gesteld worden. Heb je andere vragen? Laat het me weten. Ik help je graag!

Geen reacties
avatar

Continuous Learning: nieuw voor Cisco-partners

maandag, augustus 29th, 2016

Vorig jaar kondigde Cisco ‘Continuous Learning’ aan als nieuw onderdeel van het Cisco-partnerprogramma. Wat is het? En nog belangrijker: wat betekent het concreet voor je organisatie en voor jou als medewerker?

Waarom Continuous Learning?

Met Continuous Learning wil Cisco bereiken dat partners zich voortdurend blijven ontwikkelen. De ontwikkelingen in de IT-wereld volgen elkaar in rap tempo op en partners moeten dus blijven werken aan het up-to-date houden van hun kennis.

Wat is Continuous Learning?

Maar wat is het nu precies? Continuous Learning is een puntensysteem waarbinnen allerlei kennis gerelateerde activiteiten (zogenaamde kennissessies) punten opleveren. E-learningmodules, video’s, klassikale trainingen of workshops, bijvoorbeeld. Alles wat gericht is op de verbreding en verdieping van de kennis bij partners, zowel voor de accountmanagers als voor de engineers. De kennissessies zijn gekoppeld aan één of meerdere architectuurspecialisaties.

Een partner spaart punten door medewerkers deel te laten nemen aan kennissessies. Die punten heeft de partner nodig om zijn specialisatie(s) te verlengen, het zogenaamde ‘renewen’. Iedere specialisatie kent een minimum aantal punten dat in de 12 maanden voorafgaand aan de renewal behaald moet zijn. De opgebouwde punten worden na de renewal weer op nul gezet.

Wat is de invloed van Continuous Learning op het bestaande Cisco-partnerprogramma?

Continuous Learning is een toevoeging op het bestaande Cisco-partnerprogramma, dat verder gelijk blijft. De voorwaarden waaraan accountmanagers, system engineers en field engineers moeten voldoen om een technologie- of architectuurspecialisatie te behalen en de voorwaarden rondom Hybrid IT blijven bestaan. Cisco zorgt er aan de andere kant echter voor dat partners juist tijd besparen door de introductie van de no-retest-strategie.

Wat heeft Continuous Learning met de no-retest-strategie te maken?

Cisco kondigde Continuous Learning en de no-retest-strategie tegelijk aan. De no-retest-strategie houdt in dat medewerkers van Cisco-partners examens die niet of nauwelijks zijn veranderd niet opnieuw af hoeven te leggen. (let op: dit geldt niet voor career- en specialistcertificeringen!) In plaats van hetzelfde examen nogmaals te moeten afleggen, zorgt Continuous Learning er nu voor dat partners nieuwe kennis op kunnen doen. Dus ja, Continuous Learning is een toevoeging op het bestaande Cisco-partnerprogramma, maar met de no-retest-strategie zorgt Cisco ervoor dat partners aan de andere kant tijd en geld besparen.

Continuous Learning: hoe werkt het precies?

Binnen het Cisco-partnerprogramma bestaan 5 architectuurspecialisaties:

 • Collaboration
 • Enterprise Networks
 • Security
 • Data Center
 • Service Provider

Iedere architectuur kent focusgebieden. Voorbeeld: de architectuur Security kent de volgende focusgebieden:

 • Next Generation Firewall & IPS
 • Policy & Access
 • Web & Email Security
 • Advanced Threats

Onder ieder focusgebied zijn kennissessies gedefinieerd die, afhankelijk van de duur, 1, 5, 10 of 20 punten opleveren. Alle trainingen (en bijbehorende focusgebieden en architecturen) bevinden zich in SalesConnect, de opvolger van de Partner Education Connection (PEC).

In SalesConnect kun je een kennissessie selecteren en starten (‘view’) of downloaden (‘download’). Let op: het starten van een kennissessie wordt in het systeem geregistreerd, maar het downloaden niet. De download-optie is bedoeld voor het volgen van sessies die voorbereiden op een online assessment. Na het succesvol afleggen van het online assessment worden de punten alsnog geregistreerd.

Hoeveel punten moet je organisatie in 1 jaar behalen?

Een partner die een architectuurspecialisatie wil behalen of vernieuwen, dient 100 punten te behalen per specialisatie. Voor technologiespecialisaties is dit 80 punten per specialisatie en voor Express-specialisaties is dit 40 punten per specialisatie. Dit geldt voor iedere specialisatie die verlengd moet worden na 31 oktober 2016. Wel geldt als overgangsregeling dat voor renewals tussen 31 oktober 2016 en 28 januari 2017 de helft van de punten volstaat.

SpecialisatiePunten vereist bij renewalPunten vereist in overgangsperiode (31 oktober 2016 tot 28 januari 2017)
Architectuurspecialisatie10050
Technologiespecialisatie8040
Express-specialisatie4020

Welke actie moet je organisatie nu ondernemen?

 1. Bepaal wanneer je specialisaties renewed moeten worden.
 2. Is dit op korte termijn? (november 2016 tot januari 2017) Stel dan op korte termijn een plan op waarin de relevante focusgebieden staan, waarin staat welke medewerkers een rol toebedeeld krijgen en bepaal hoe je de voortgang in de gaten houdt.
 3. Is dit op langere termijn? Dan gelden dezelfde acties, alleen heb je iets meer tijd om ze uit te voeren.

Mijn advies: verkijk je niet op de tijdsinspanning. 1 punt staat al snel gelijk aan 1 uur.

Binnenkort schrijf ik een blog over de voortgangsmonitoring, zoals die in Partner Self Service beschikbaar is.

Heb je in de tussentijd vragen over Continuous Learning? Laat het me weten. Ik adviseer je graag!

Geen reacties
avatar

Cisco Partner Summit 2016: wat is belangrijk voor jouw organisatie?

woensdag, maart 16th, 2016

Cisco Partner Summit

Bron: Cisco.com

Twee weken geleden nam ik deel aan de Cisco Partner Summit in San Diego. Niet alleen ik: in totaal waren er ruim 2.200 deelnemers verdeeld over 1.000 Cisco-partners. Wat bracht zoveel partners naar San Diego? Wat was de belangrijkste boodschap die Cisco aan de partners mee gaf? En nog belangrijker: wat moeten de Nederlandse en BeLux-partners ermee gaan doen?

In deze blog geef ik een samenvatting van de summit, gericht op de belangrijkste boodschappen voor de Cisco-partners. De genoemde uitspraken zijn niet de exacte bewoordingen, maar mijn interpretatie daarvan.

– – – – –

– – – – –

Cisco Partner Summit: thema en onderwerpen

Het thema van deze Cisco Partner Summit was ‘Powered by Partnership’. Wendy Bahr, Senior VP Global Partner Organization, gaf aan dat partners het verschil maken. 85% van de Cisco-omzet loopt via partners. Naast partnerships stonden 5 onderwerpen centraal:

 • Digitalisering
 • Security
 • Software
 • Innovatie
 • De business bepaalt de IT-investeringen

Welke kansen bieden deze onderwerpen voor de partners?

Digitalisering

Om te kunnen overleven hebben organisaties geen andere keus: zij moeten meegaan in de digitalisering. Onder ‘digitalisering’ verstaat Cisco, naast de mogelijkheden van het Internet of Everything en Internet of Things, de analyse van deze gegevens en het op basis daarvan sturen van de organisatie. Door het verbinden van de wereld via het internet krijgen organisaties inzicht in de manier waarop de business gestuurd moet worden. Organisaties die niet meegaan in deze ontwikkeling verliezen hun positie op de markt. Met andere woorden: de inzet van IT bepaalt of organisatie hun doelstellingen behalen.

Er wordt in de gedigitaliseerde wereld overal data gegenereerd met decentrale datacenters tot gevolg. De intelligentie om data te analyseren en hieruit de juiste acties te bepalen, wordt aangestuurd vanuit de business. De digitalisering leidt daarom tot een andere klantvraag dan vandaag en de vraag komt van de business managers in plaats van de IT-afdeling.

Security

De beveiliging, security, wordt van cruciaal belang. Chris Dedicoat, Cisco’s Executive Vice President, beloofde dat Cisco de beste security-aanbieder ter wereld wordt. Het netwerk is de enige juiste plaats voor een end-to-end integrale security-oplossing en daarom is Cisco in de positie om de belangrijkste aanbieder te worden. De aankondiging van de integratie van Cisco’s ASA Firewall met de SourceFire-technologie is een belangrijke innovatie in de richting van geïntegreerde netwerkbeveiliging.

Software

Cisco zet vol in op software. Kelly Kramer, Cisco’s Chief Finance Officer, gaf in haar presentatie aan dat op dit moment 28% van de Cisco-omzet software betreft en dat de vergroting van het aandeel software en de recurring businessmodellen speerpunten zijn. Nieuwe producten vanuit Cisco Capital moeten de partners helpen de transitie van hardware-verkoop in één deal naar software in een subscription model te ondersteunen.

Het toenemende belang van software gaat een verandering betekenen voor de kennis die een Cisco-engineer moet hebben. Software-kennis wordt daar een belangrijke component in.

Innovatie

Tijdens iedere Cisco Partner Summit kondigt Cisco belangrijke technische innovaties aan. Dit jaar zijn de belangrijkste aankondigingen:

 • Application Centric Infrastructure (ACI) voor de Nexus7K.
 • HyperFlex: een op UCS gebaseerde oplossing voor storage, compute en networking.
 • Volledig geïntegreerde oplossing op bases van SourceFire/Asa.
 • Digital Network Architecture (DNA): een architectuur die data-analysatie biedt, op basis van automation eenvoud in de uitrol realiseert en intrinsieke security uit het netwerk levert.
 • Spark, een product dat bellen, vergaderen en messaging combineert in 1 volledig cloud-based platform. Ik voorzie grote kansen, vooral in combinatie met de open API en de mogelijkheid Spark te integreren met bedrijfsapplicaties.
 • De overname van CliQr, waarmee Cisco een belangrijkste stap zet in de automation en orchestration van applicaties over verschillende clouds.

De business bepaalt de IT-investeringen

De belangrijkste boodschap van Chuck Robbins, CEO, was duidelijk: het zijn business managers die bepalen of er in IT geïnvesteerd wordt. Dat betekent dat de accountmanagers van de channelpartners in staat moeten zijn om met de klant te spreken over de wijze waarop IT de business gaat beïnvloeden. Het gaat allemaal draaien om het brengen van waarde voor de klant: business outcomes.

Todd Hewlin, CEO van TCG Advisors en strategisch adviseur voor Cisco, pleit voor een B4B-model in plaats van een B2B-model. Cisco en de Cisco-partners moeten niet aan andere organisaties verkopen (B2B), ze moeten zorgen dat de oplossingen die ze verkopen andere organisaties beter maken. B4B dus in plaats van B2B. In zijn ‘Gap-Bridge-Fish-model’ legt hij dit verder uit. Binnenkort schrijf ik een blog die dit model samenvat.

Partnerships

De huidige technologische uitdagingen zijn onmogelijk zonder sterke partnerschappen met channelpartners en technologiepartners. Cisco geeft hoge prioriteit aan de winstgevendheid van de channelpartners. Aan de andere kant moeten channelpartners inzien dat de nieuwe kansen tegelijkertijd uitdagingen zijn.

All about the base

Chris Dedicoat herinnerde alle aanwezigen aan het feit dat de huidige installed base niet vergeten mag worden. Met behulp van de track ‘All About That Bass‘ zit die gedachte bij iedereen in het hoofd. En nu hopelijk ook bij jou!

De toekomst met Cisco

De Cisco Partner Summit gaf richting aan de toekomst met Cisco. Zoals ik al schreef: de nieuwe kansen zijn tegelijkertijd uitdagingen:

 • Netwerkengineers moeten een gedegen softwarekennis op gaan bouwen.
 • Accountmanagers moeten schakelen van productgerichte verkoop naar business outcomes.
 • De gesprekspersoon bij de klant verandert in de richting van de verantwoordelijke voor de business.
 • Organisaties moeten andere proposities ontwikkelen die aansluiten bij de veranderde klantvraag.

Volgende Cisco Partner Summit

De volgende Cisco Partner Summit vindt voortaan plaats kort na de wereldwijde salesmeeting en dus vroeg in Cisco’s fiscale jaar. De volgende summit is van 1 t/m 3 november. Zie ik je daar?

Geen reacties
avatar

Cisco Data Center: wijzigingen in de partnerspecialisaties

donderdag, februari 4th, 2016

Cisco Data CenterCisco heeft recent een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Advanced Data Center-specialisaties binnen het partnerprogramma. Wat verandert er precies en wat is de impact van de veranderingen op de huidige status van je organisatie en de plannen die er zijn?

Cisco-partnerprogramma in een notendop

Het partnerprogramma is erop gericht om de kennis, die noodzakelijk is om als Cisco-partner succesvol te zijn, inzichtelijk te maken. Het programma sluit aan op de 5 belangrijkste oplossingen binnen een organisatie:

 • Routing & Switching
 • Collaboration
 • Security
 • Data Center
 • Service Provider

Iedere oplossing kent eigen specialisaties en iedere specialisatie kent verschillende rollen:

 • Account Manager
 • Systems Engineer
 • Field Engineer

Bij een rol horen individuele certificeringen, examens en trainingen.

Het behalen van specialisaties leidt tot het behalen van Cisco-partnercertificeringen, zoals Premier of Gold. Ook leidt het tot korting op de aanschaf van Cisco-producten, zowel bij aanschaf als in de vorm van back-end rebates. De ontwikkeling van kennis, nodig voor het behalen van examens, betaalt zich daarom vaak binnen een half jaar terug.

Specialisaties voor Cisco Data Center

Voor de partners die zich richten op Data Center zijn er 3 verschillende specialisaties:

De Unified Fabric-specialisatie richt zich op de inzet van Nexus switching in het data center. In de Unified Computing-specialisatie staat de UCS-oplossing centraal. De Data Center-architectuur combineert beide technologiespecialisaties.

Een organisatie die aan de voorwaarden van een specialisatie voldoet, toont aan dat die de kennis in huis heeft om Cisco Data Center-oplossingen te verkopen, te ontwerpen, te implementeren en te beheren.

Specialisaties voor Cisco Data Center: wat is er veranderd?

Account Manager

De verdiepingsexamens 650-987 en 646-985 die eerder verplicht waren maken geen onderdeel meer uit van het programma. Het examen Cisco Selling Business Outcomes (810-403) volstaat nu voor alle 3 de Data Center-specialisaties.

Systems Engineer

Net als voor de accountmanager komt ook voor de systems engineer het examen 650-987 te vervallen. Het behalen van de examens 642-996 (Designing Cisco Unified Fabric) en 642-998 (Designing Cisco UCS) volstaat.

Field Engineer

Voor de field engineer wijzigt er niets. Wel werd recent duidelijk dat de vereiste specialisatie voor deze rol niet kan worden verlengd door het behalen van een CCIE Written-examen. Dit betekent dus dat field engineers ervoor moeten zorgen dat de examens 642-999 (UCS-implementatie), 642-035 (UCS-troubleshooting), 642-997 (Unified Fabric-implementatie) en 642-980 (Unified Fabric-troubleshooting) geldig blijven.

Wat is de impact van deze wijzigingen?

Is je organisatie op dit moment compliant? Met andere woorden: beschikt je organisatie over de benodigde Cisco Data Center-specialisaties? Dan hebben deze wijzigingen geen impact.

Is je organisatie op weg naar het behalen van één van de Cisco Data Center-specialisaties, dan is het zinvol om na te gaan of accountmanagers of system engineers één van bovenstaande vervallen examens gepland hebben staan. Die examens hoeven dan uiteraard niet langer afgelegd te worden.

Meer informatie over de architectuurspecialisatie Advanced Data Center, de Unified Computing-technologiespecialisatie en de Unified Fabric-technologiespecialisatie is te vinden op de Fast Lane-website. Natuurlijk kun je in het geval van vragen ook terecht bij je accountmanager of bij mij. We adviseren je graag.

Geen reacties
avatar

“Help! Ik heb 2 CSCO ID’s. Wat nu?”

woensdag, september 30th, 2015

CSCO ID“Hi Karin, ik heb mijn 3 CCNP Routing & Switching-examens gehaald, maar ik zie nergens terug dat ik nu de CCNP Routing & Switching-certificering heb gehaald. Hoe kan dat? En kun je me helpen?”

Wanneer wij Cisco-partners helpen met het in kaart brengen, behalen en behouden van hun Cisco-partnercertificeringen, wordt deze vraag mij wel eens gesteld. Een medewerker heeft een aantal examens behaald, maar krijgt de bijbehorende certificering niet toegewezen.

Geen prettige situatie.

De medewerker heeft er immers hard voor gestudeerd. Daarnaast is de Cisco-partnercertificering van zijn werkgever vaak afhankelijk van deze certificering.

Gelukkig is de oplossing niet ver weg. Het probleem heeft te maken met het CSCO ID.

Wat is een CSCO ID?

Een CSCO ID is een persoonlijk en uniek nummer dat automatisch gegenereerd wordt als je je registreert voor een Cisco-examen. Of je je examen nu boekt via de website van Pearson VUE, het exameninstituut voor Cisco-examens, of Pearson VUE belt om dit te regelen: wanneer je voor het eerst een Cisco-examen aflegt, genereert Pearson VUE een CSCO ID voor je. Na het afleggen van je examen vind je je CSCO ID terug op je scoreformulier.

Een CSCO ID wordt ook wel ‘Cisco ID’ genoemd.

Let op: een CSCO ID is iets anders dan een CCO ID. Een CCO ID is de gebruikersnaam waarmee je inlogt op de Cisco-website.

Wat is een Pearson VUE-account?

Je kunt je Cisco-examen op 2 manieren boeken: telefonisch of online. Wanneer je je examen online wilt boeken, dien je eerst een account aan te maken op de website van Pearson VUE. Dit heet een Pearson VUE-account. Wanneer je vervolgens een Cisco-examen boekt, ik schreef het hierboven al, genereert Pearson VUE een CSCO ID voor je.

Wat is het verband tussen een Pearson VUE-account en een CSCO ID?

Een CSCO ID is altijd gekoppeld aan een Pearson VUE-account. Zonder een CSCO ID kun je geen Cisco-examens afleggen. Daarom genereert Pearson VUE een CSCO ID voor je als je voor het eerst een Cisco-examen boekt.

Is het een probleem als je 2 Pearson VUE-accounts hebt?

Het is niet handig om 2 Pearson VUE-accounts te hebben. 2 accounts betekent, wanneer je met ieder account Cisco-examens geboekt hebt, 2 CSCO ID’s. Het ene examen wordt gekoppeld aan het ene CSCO ID en het andere examen wordt gekoppeld aan het andere CSCO ID. Cisco ziet op deze manier niet dat jij misschien wel alle examens voor een bepaalde certificering behaald hebt en kent jou de certificering dus niet toe. Terwijl je die eigenlijk wel verdient.

Hoe los je dit op?

Het is zaak dat de 2 Pearson VUE-accounts en de 2 CSCO ID’s samengevoegd worden zodat alle behaalde Cisco-examens in 1 account terechtkomen en aan 1 CSCO ID hangen. Je dient een case in bij Pearson VUE en legt hen het probleem voor. Vervolgens ontvang je een formulier waarop je de gegevens in moet vullen die horen bij de 2 CSCO ID’s. Pearson VUE verwerkt deze informatie en neemt contact met je op.

Let op: deze case moet je zelf indienen. Iemand anders kan dit niet voor je doen.

Hoe kun je voorkomen dat je 2 CSCO ID’s hebt?

CSCO IDAllereerst is het natuurlijk handig om de inloggegevens van je Pearson VUE-account niet te vergeten. Mocht dit toch een keer gebeuren, klik dan op ‘Forgot my username’ of ‘Forgot my password’. Maak geen nieuw account aan!

Let op: ook wanneer je van werkgever wisselt, hoef je geen nieuw Pearson VUE-account aan te maken. Je kunt de gegevens in je account eenvoudig wijzigen.

Succes met je Cisco-examen!

Heb je vragen over je CSCO ID, over je Pearson VUE-account of over het boeken van je examen? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag!

Geen reacties