Blog index > Archieven > Posts Tagged ‘ATP-programma’
avatar

Nieuwe videospecialisaties voor Cisco-partners

vrijdag, maart 6th, 2015

Een aantal jaren geleden nam Cisco Tandberg over, één van de meest toongevende leveranciers van video-oplossingen. Hiermee zette Cisco een belangrijke stap in de wereld van video-oplossingen. De integratie van de bestaande Tandberg- en Cisco-partners in één partnerprogramma leidde tot de introductie van 3 Authorized Technology Provider (ATP)-programma’s. Op 25 juli 2015 houden deze programma’s op te bestaan.

Welke gevolgen heeft het verdwijnen van deze ATP-programma’s? Welke nieuwe videospecialisaties komen hiervoor in de plaats? Wat wordt er verwacht van Cisco-partners die over deze ATP-certificeringen beschikken? Ik licht het toe in deze blog.

Wat gebeurt er op 25 juli 2015?

Op 25 juli 2015 vervallen de ATP-programma’s TelePresence Video Advanced, TelePresence Video Advanced Plus en TelePresence Video Express. Dat geldt ook voor de hieraan gekoppelde satellietprogramma’s. Het ATP-programma TelePresence Video Master blijft bestaan en wordt geactualiseerd zodat het programma de nieuwste high-end producten dekt.

Alle bestaande ATP TelePresence-certificeringen die na 1 april 2015 verlopen, worden verlengd tot 25 juli 2015. Op die datum moeten de Cisco-partners aan de nieuwe voorwaarden voldoen.

Nieuwe videospecialisaties: Express Video en Advanced Video

Cisco heeft de entry en mid-range video-oplossingen uit het ATP-programma gehaald en ondergebracht in de nieuwe specialisaties Express Video en Advanced Video. In tegenstelling tot een ATP-programma is een specialisatie toegankelijk voor alle Cisco-partners.

Express Video-specialisatie

Met het behalen van de Express Video-specialisatie, die gericht is op de entry level producten uit het videoprogramma, behaalt een organisatie ook direct de Select-certificering. Role sharing is niet toegestaan wat betekent dat de specialisatie niet met één medewerker ingevuld mag worden.

Advanced Video-specialisatie

Met het behalen van de Advanced Video-specialisatie, die gericht is op de mid-range producten uit het videoprogramma, kan een organisatie de Premier-certificering behalen. Premier-partners moeten, naast het behalen van de specialisatie, aan aanvullende voorwaarden voldoen. Op deze aanvullende voorwaarden, zoals voorwaarden op het gebied van Cloud-diensten en Hybrid IT, kom ik in een latere blog terug. Ook binnen de Advanced Video-specialisatie is role sharing niet toegestaan.

Vernieuwd: ATP-programma TelePresence Video Master

Cisco heeft het ATP-programma TelePresence Video Master vernieuwd. Dit programma kent, naast de rollen van accountmanager, system engineer en field engineer, een 4e rol: de rol van projectmanager. Role sharing is niet toegestaan, met uitzondering van de rol van projectmanager: die rol mag gedeeld worden met iedere andere rol.

Voordat de ATP TelePresence Video Master kan worden behaald, moet een organisatie beschikken over de specialisatie Express Collaboration of Advanced Collaboration Architecture.

Satellietprogramma ATP Telepresence Video Master Satelliet

Ook het satellietprogramma voor TelePresence Video Master is vernieuwd. Een satellietprogramma is bedoeld voor organisaties die in verschillende Europese landen actief zijn. Eén land fungeert als host en voldoet aan de voorwaarden van het ATP-programma TelePresence Video Master, terwijl de andere landen kunnen volstaan met het voldoen aan de voorwaarden van het satellietprogramma.

De verschillen met het ATP-programma zijn niet groot. Zo zijn de certificeringsvoorwaarden voor de accountmanager, system engineer en field engineer gelijk. Role sharing tussen de accountmanager en de system engineer is in het satellietprogramma echter wel toegestaan en de rol van projectmanager bestaat niet.

Houd de deadline in de gaten

Cisco-partners die één van de videospecialisaties willen behalen of die de ATP-certificering TelePresence Video Master willen aanvragen, moeten op 25 juli 2015 aan bovengenoemde certificeringsvoorwaarden voldoen.

Mijn advies: houd die deadline goed in de gaten en wacht niet te lang met het ondernemen van actie. De bijbehorende trainingen zijn beperkt beschikbaar en deels alleen te volgen op een aantal centrale locaties in Europa, zoals Berlijn en Londen.

Geen reacties
avatar

“Hoe kunnen wij onze ATP ISE-certificering verlengen nu de Advanced Borderless Networks Architecture vervallen is?”

woensdag, februari 25th, 2015

Het is een vraag die mij regelmatig gesteld wordt door Cisco-channelpartners.

In deze blog leg ik uit aan welke certificeringsvoorwaarden ATP ISE-partners moeten voldoen en hoe de ATP ISE-certificering verlengd kan worden met een alternatief voor de specialisatie Advanced Borderless Networks Architecture.

ATP ISE-programma

Het ATP Identity Services (ISE)-programma is een programma binnen het Authorized Technology Provider (ATP)-programma van Cisco. De ATP ISE-certificering biedt aan een beperkt aantal geselecteerde partners toegang tot producten (inloggen met een CCO-account is vereist) die voor Cisco-partners zonder de ATP ISE-certificering niet beschikbaar zijn.

Het ATP ISE-programma is alleen toegankelijk voor partners die hiervoor zijn uitgenodigd door Cisco. Een Cisco-partner die de ATP ISE-certificering wil behalen dient te beschikken over een aantal gecertificeerde medewerkers en een demonstratielab. Voor de voorwaarden die Cisco aan het demonstratielab stelt, verwijs ik je door naar de Cisco-website (inloggen met een CCO-account is vereist). In deze blog ligt de nadruk op de certificeringsvoorwaarden.

Certificeringsvoorwaarden binnen het ATP ISE-programma

Binnen het ATP ISE-programma zijn 3 rollen te onderscheiden: de rol van accountmanager (AM), de rol van pre-sales engineer (SE) en de rol van field engineer (FE). Iedere rol kent zijn eigen certificeringen, examens en trainingen.

Accountmanager
De accountmanager dient een 15 minuten durende Video on Demand te volgen, een e-learningmodule. Deze module is beschikbaar binnen de Partner Education Connection (PEC) SalesConnect: de trainingsomgeving van Cisco. (update juli 2016: sinds 22 juli 2016 is de Partner Education Connection vervangen door SalesConnect). Er hoeft geen examen afgelegd te worden.

Pre-sales engineer
Ook de pre-sales engineer volgt de Video on Demand. Verder volgt hij of zij een aanvullende e-learningmodule en legt vervolgens een online examen af. Dit examen kan vanaf de eigen werkplek afgelegd worden. Er zijn wel kosten aan verbonden, ongeveer € 85.

Field engineer
De field engineer moet kunnen aantonen over voldoende basiskennis te beschikken. Dit wordt getoetst in een online examen, waarin het onderwerp 802.1x centraal staat. Ter voorbereiding op dit examen is een e-learningmodule beschikbaar binnen de Partner Education Connection.

In aanvulling hierop dient de field engineer de 5-daagse klassikale training Implementing and Configuring the Cisco Identity Services Engine (SISE) te volgen. Het volgen van deze training helpt de field engineer in de voorbereiding op het examen, maar is ook verplicht voor het behalen van de ATP ISE-certificering. Het examen vindt plaats in een Pearson VUE-examencentrum. Het gebruik van een boek of andere hulpmiddelen tijdens het examen is niet toegestaan.

Advanced Borderless Networks Architecture en de ATP ISE-certificering

Cisco vraagt zijn ATP ISE-partners om over aantoonbare kennis op het gebied van networking, security en wireless te beschikken. Deze 3 kennisdomeinen komen samen in de specialisatie Advanced Borderless Networks Architecture. Een ATP ISE-partner dient dus te voldoen aan alle voorwaarden voor Borderless Networks. Pas wanneer een organisatie voldoet aan de voorwaarden voor Borderless Networks én aan de eerder genoemde voorwaarden voor ATP ISE, kan de ATP ISE-certificering worden aangevraagd of verlengd.

De Advanced Borderless Networks Architecture is niet meer te behalen. Wat nu?

De voorwaarde om te beschikken over de specialisatie Advanced Borderless Networks Architecture is vervangen door een andere voorwaarde. Een partner dient nog steeds aan te kunnen tonen over kennis op het gebied van networking, security en wireless te beschikken. Deze kennisdomeinen komen nu samen in de specialisaties Advanced Security Architecture en Advanced Core & WAN. Wanneer een organisatie voldoet aan de voorwaarden voor deze specialisaties én aan de voorwaarden voor ATP ISE, kan de ATP ISE-certificering worden aangevraagd of verlengd.

Beschikt je organisatie over de specialisatie Advanced Enterprise Networks Architecture? Dan voldoet je organisatie ook aan de voorwaarden voor de specialisatie Advanced Core & WAN.

Houd de deadlines in de gaten

Op dit moment bevinden we ons in een transitieperiode: Cisco-partners moeten de overstap maken van het oude naar het nieuwe Cisco-channelpartnerprogramma. In deze transitieperiode speelt een aantal data een belangrijke rol.

Cisco heeft vorige week aangegeven dat de specialisatie Advanced Borderless Networks Architecture geldig blijft tot de eerste partnercertificeringsdeadline na 1 augustus 2015. Dit betekent dat het moment waarop de Gold- of Premier-certificering moet worden verlengd ook direct de deadline is voor het voldoen aan de specialisaties Advanced Security Architecture en Advanced Core & WAN.

Verloopt de ATP ISE-certificering van jouw organisatie voor die tijd, dan kun je de ATP ISE-certificering nog steeds verlengen in combinatie met Borderless Networks.

Door het verschuiven van de deadline heeft Cisco extra lucht gecreëerd voor de Cisco-partners, er is nu immers meer tijd om de certificeringen te behalen, maar let op: de partnercertificeringsdeadline kan zomaar in augustus of september liggen. Mijn advies: controleer dit in Partner Self Service (PSS) en voorkom op deze manier dat je organisatie voor verrassingen komt te staan.

Geen reacties