Aanpassingen Cisco Channel Partner Certificeringprogramma

Express Unified Communications Specialization

Voor de Express Unified Communications specialisatie is het aantal rollen teruggebracht van drie naar twee. Naast de bestaande en niet gewijzigde Account Manager rol, is nu slechts één technische rol vereist. Voor deze technische rol kan gekozen worden uit de System Engineer of de Field Engineer rol. De certificering voor de System Engineer rol omvat CCDA, IPTX en LifeCycle Services Express.
Als voor de certificering voor de Field Engineer rol wordt gekozen, zijn CCNA, IPTX en LifeCycle Services Express de vereisten.

Advanced Unified Communications Specialization

Voor de Advanced Unified Communications specialisatie is het aantal rollen teruggebracht van vijf naar drie. Deze reductie is mogelijk geworden, doordat de rollen Account Manager en Project Manager vervallen. De overige rollen (Account Manager, System Engineer en Field Engineer) blijven ongewijzigd.

Advanced Routing & Switching Specialization

Voor de Advanced Routing & Switching specialisatie is het aantal rollen van vier naar drie teruggebracht. De reductie is het gevolg van het schrappen van de tweede Field Engineer rol. Door het verwijderen van deze rol is de eis van een CCIE voor deze specialisatie verdwenen. Het totaal aantal CCIE’s voor Gold partners blijft echter op vier en het totaal voor Silver partners op twee.
De aanpassingen zijn allemaal per direct ingegaan. Voor het meest actuele overzicht raadpleegt u onze brochure ‘Guide to Cisco Partner Certification’.
Download hier de brochure
Vraag deze brochure aan als hard copy

AddThis buttons
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!