Door kennisoverdracht vergroten wij de waarde
van je (toekomstige) medewerkers en je organisatie

Fast Lane's scholingsprogramma's

scholing • omscholing • werving & scholingIn een wereld waarin technologie constant evolueert, staan we voor een uitdaging: er is een gat tussen de kennis en vaardigheden die er nodig zijn en die er beschikbaar zijn. Hierdoor is het een enorme uitdaging vacatures tijdig te vervullen. En dat terwijl er veel enthousiaste mensen zijn die graag in de IT willen werken!

Wij zien het probleem, maar óók de kansen om deze IT-werkelijkheid te veranderen.


De IT-arbeidsmarkt is als een snel bewegende trein. Het is belangrijk dat mensen op tijd kunnen instromen en zich tijdens hun loopbaan verder kunnen ontwikkelen.

Wij zien daarin 3 groepen:

  1. IT-professionals die zich ontwikkelen naar een specialisme
    Dit is wat Fast Lane van oudsher doet: professionals opleiden naar een industrie-certificering.
  2. Startende IT-ers die doorgroeien naar een professional niveau
    Hier is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven van groot belang. IT-juniors kunnen snel doorgroeien om het gat te dichten. De markt vraagt immers om het schaap met de vijf poten. Snel.
  3. Instromers en omscholers die de IT-basiskennis opdoen
    Deze groep kan het aantal beschikbare IT'ers laten groeien. Denk aan werkzoekenden, vluchtelingen, drop-outs in het onderwijs, omscholers van zware beroepen of startende IT'ers die nog niet over de juiste vaardigheden beschikken.

Voor groep 2 en 3 ontwikkelde Fast Lane, samen met partners, scholingsprogramma's om kansen te bieden aan mensen met verschillende achtergronden in opleiding, werk en ervaring. Slimme programma's waarvan we weten dat ze werken. Flexibel, schaalbaar en betaalbaar. Voor bestaande medewerkers, maar ook voor instromers.

We werken onder andere samen met het UWV, Werkgeverservicepunten, ROC's en gemeenten. En natuurlijk: met organisaties die het lef hebben om startende IT'ers aan te nemen en hen een kans te bieden hun droom te verwezenlijken.

"Ons doel is mensen een kans te geven op een duurzame carrière in de snel veranderende IT-wereld. Het is onze manier om een steentje bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We ontwikkelen niet alleen kennis en vaardigheden, maar we voorzien mensen van een toekomstperspectief en dragen tegelijkertijd bij aan de nieuwe IT-werkelijkheid. Daar zijn wij trots op!"

Kees Boot, directeur Fast Lane BeneluxOnze programma's in een oogopslag

Wij ontwikkelden en verzorgden de afgelopen jaren al vele scholingsprogramma's. Ieder programma heeft zijn eigen kenmerken, eigen doelstellingen en is gericht op een specifieke doelgroep. Er is dus altijd een scholingsprogramma dat past bij jouw organisatie.

Wij onderscheiden drie type scholingsprogramma's. De kenmerken hiervan hebben we hieronder overzichtelijk op een rij gezet. De precieze inhoud verschilt van programma tot programma.

Scholingsprogramma Omscholingsprogramma Wervings- en scholingsprogramma
Waarde

Verhogen van de waarde van je medewerkers in korte tijd

Zeer gemotiveerde medewerkers op startniveau die je zelf kunt vormen

Opbouwen van een inzetbaar team in korte tijd

Doelgroep

Mbo4-schoolverlater, dropouts hbo, omscholers met IT-ervaring (helpdesk- of supportmedewerkers)

Werkzoekenden, vluchtelingen, omscholers

Bedrijven

Doelstelling

5 industriecertificaten

Startniveau van een IT-baan

Niveau junior medewerker

Niveau

Level 300 | Associate

Level 200 | Foundation

Level 200 of 300, afhankelijk van de functie

Inhoud

Technische kennis

Persoonlijke vaardigheden en technische kennis

Technische kennis en persoonlijke vaardigheden

Duur

40 weken

10 tot 12 weken

1 jaar

Model

1 dag per week | werken & leren

fulltime | leren

fulltime | leren, werken & leren on-the-job

Instroom

Mbo4 Informatica

Mbo4-denkniveau

Mbo3/4-denkniveau

Doel

Versnellen carrière mbo4-studenten

Opleiden naar baan in IT

Bieden van baan in IT


Meer weten?

Hebben wij je nieuwsgierig gemaakt? Wil je weten wat onze scholingsprogramma's voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 030 658 2131 of info@flane.nl. Wij vertellen je graag meer!