Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Alleen wanneer u uw ontevredenheid kenbaar maakt kunnen wij samen met u zoeken naar de best passende oplossing. Wij vragen u uw ontevredenheid eerst te bespreken met uw contactpersoon bij Fast Lane. Vaak is dit de meest effectieve manier om het probleem op te lossen.

Wanneer dit niet het geval is, kunt u uw klacht schriftelijk richten aan Ingrid Harkema, Operationeel Directeur, via ingrid.harkema@flane.nl of onderstaand postadres:

Fast Lane
T.a.v. Ingrid Harkema
Burgemeester Verderlaan 11b
3544 AD Utrecht

 • De klacht omvat de volgende gegevens:
  • naam, adres en telefoonnummer van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • motivering van de klacht
 • Ingrid Harkema stuurt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de indiener van de klacht.
 • Binnen 2 werkdagen na het versturen van de ontvangstbevestiging neemt een medewerker van Fast Lane contact op met de indiener van de klacht. Op basis van de verstrekte informatie werkt de medewerker van Fast Lane een oplossing uit. Deze oplossing heeft als doel het herstellen van de geconstateerde tekortkoming.
 • Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is met de geboden oplossing, kan de indiener schriftelijk bezwaar aantekenen bij een onafhankelijke derde: de Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI).
 • Het bezwaar omvat de volgende gegevens:
  • naam, adres en telefoonnummer van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • motivering van de klacht
 • De onafhankelijke derde streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar uitspraak te doen. Deze termijn mag tweemaal verlengd worden, telkens met maximaal 4 weken. De uitspraak is bindend.
 • Een bezwaar/klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • Een bezwaar/klacht zal adequaat worden geregistreerd en na afhandeling 3 jaar worden bewaard.