IT-veranderingen en de gebruiker

Onze aanpak van user adoption in 5 stappen


User adoption: wij definiëren het als de beslissing van de gebruiker om de verandering van de digitale werkplek toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden.

1. Verandering in IT-omgeving

Binnen jouw organisatie vinden regelmatig veranderingen plaats in de IT-omgeving. Dit kan een relatief kleine verandering zijn, maar ook een grotere: de ingebruikname van nieuwe apparatuur, nieuwe software of een update hiervan, een nieuwe werkwijze of een combinatie van genoemde veranderingen.

Ongeacht het soort IT-verandering, de verandering heeft gevolgen voor de digitale werkplek van de medewerkers, de gebruikers.Een user adoption-project is geslaagd wanneer de gebruikers in de nieuwe situatie ten minste net zo efficiënt en effectief kunnen werken als in de oude situatie.

2. Impactanalyse

Fast Lane voert een impactanalyse uit: we analyseren jullie organisatie en de verandering en definiëren doelgroepen. Iedere organisatie is immers anders en dus zijn de impact en gevolgen van de verandering per organisatie verschillend.


3. Advies en ontwikkeling

Afhankelijk van de uitkomst van de impactanalyse brengen we een advies uit voor de aanpak van user adoption. In overleg starten we met het ontwikkelen van leermiddelen. Welke leermiddelen we inzetten en op welke manier en schaal, is wederom per organisatie verschillend. De leermiddelen die we ontwikkelen zijn daarom altijd maatwerk.


4. Realisatie

We starten met de fase van realisatie. Idealiter werken we met een of meerdere pilotgroepen en bieden we de gebruikers de leermiddelen gefaseerd aan. We monitoren de effectiviteit en efficiëntie van de leermiddelen en doen aanpassingen waar nodig.

]


5. Borging

Na het aanbieden van de leermiddelen zit onze taak er nog niet op. Naast vooruit, kijken we ook altijd terug. We gaan na of de vooraf opgestelde doelen zijn behaald en zorgen, indien nodig en gewenst, voor nazorg.


Communicatie

Niet in 1 fase te vangen, maar misschien wel het belangrijkste in het volledige traject: communicatie met alle stakeholders, waaronder natuurlijk de gebruikers. Wij geven jouw organisatie advies en bieden ondersteuning bij een efficiënte en effectieve communicatie.

Maatwerk

Onze oplossingen zijn altijd maatwerkoplossingen. Iedere organisatie is immers anders. Daarnaast is het voor de medewerker prettiger om leermiddelen tot zijn beschikking te hebben die volledig aansluiten op zijn werksituatie dan bijvoorbeeld een standaardtraining waarin functionaliteiten behandeld worden die hij of zij niet gebruikt.

Meer informatie

Meer weten over onze aanpak op het gebied van user adoption? Neem vrijblijvend contact met ons op via 030 658 2131 of info@flane.nl. Wij helpen u graag!