Meer weten? Wij helpen u graag verder.
+31 30 658 2131

Online trainingen en e-learningtrainingen
Train flexibel en kies voor digitale leeroplossingen

lees meer

Fast Lane en het Sectorplan ICT

De stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) voert een nieuw subsidieprogramma uit binnen het Sectorplan ICT: voor 2.500 boekingen op geselecteerde IT-trainingen in Nederland is een subsidie van 40% beschikbaar. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hiermee het tekort aan goed geschoolde ICT'ers verkleinen.

Fast Lane opleidingspartner in subsidieprogramma

Als één van de weinige IT-opleiders in Nederland is Fast Lane door de stichting CA-ICT uitgekozen om opleidingspartner te zijn in het nieuwe subsidieprogramma. Dit betekent dat, wanneer u een training boekt bij Fast Lane, de kans groot is dat uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie van 40%.

Hoe het werkt

Alle trainingen die onderdeel uitmaken van de selectie aan trainingen zijn op deze pagina weergegeven. U vindt hier ook de door de stichting CA-ICT vastgestelde cursusprijs waarop de subsidie wordt verstrekt. Let op: deze vastgestelde cursusprijs kan afwijken van de standaard cursusprijs die genoemd wordt op de reguliere trainingspagina's op onze website.

Wanneer u één van deze trainingen boekt en aangeeft in aanmerking te willen komen voor de 40% subsidie, neemt Fast Lane u zoveel mogelijk van de administratieve handelingen uit handen. Wij stellen het dossier van de cursist voor het grootste gedeelte samen, sturen dit naar u op voor het toevoegen van de laatste documenten en u levert dit compleet aan bij de stichting CA-ICT.

De stichting CA-ICT controleert het dossier en betaalt de subsidie - bij goedkeuring - aan uw organisatie uit. Uw organisatie ontvangt eerst 50% van de subsidie en ontvangt na 31 mei 2016 - de sluitingsdatum van dit subsidieprogramma - de resterende 50%. Fast Lane kan het dossier aan u aanleveren na afloop van de door de cursist gevolgde training en wanneer de factuur is voldaan en het examen is afgelegd.

Belangrijk om te weten: de subsidie wordt verstrekt op de eerste 2.500 complete dossiers die zijn ontvangen door de stichting CA-ICT. Het is dus van belang dat de cursist de gewenste training zo snel mogelijk volgt en het examen zo snel mogelijk aflegt. Een inschrijving op een training bij Fast Lane en/of de aanmelding in het portal van de stichting CA-ICT zijn niet voldoende om u te verzekeren van één van de 2.500 plaatsen.

Zelfstandig professionals zijn uitgesloten van deelname, tenzij zij beschikken over een eigen BV.

Onderdelen van het dossier

Het dossier, dat Fast Lane voor het grootste gedeelte samenstelt, bestaat uit de volgende documenten:

  1. Een getekende presentielijst.
  2. Een door de docent getekend certificaat van deelname.
  3. De factuur.
  4. Een bewijs van betaling.
  5. Het formulier dat de cursist na afloop van het examen ontvangt en waarop aangegeven staat of hij of zij het examen behaald heeft of niet behaald heeft. Uiteraard hopen we dat de cursist het examen met succes afgelegd heeft, maar de score is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de subsidie.
  6. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de cursist.
  7. Een kopie van de loonstrook van de cursist uit de maand waarin de cursist is aangemeld in het portal en de maand waarin de cursist het examen aflegt.

Acties Fast Lane / uw acties

Fast Lane draagt zorg voor onderdeel 1 t/m 4 zoals hierboven genoemd. Daarbij is het van groot belang dat de cursist de presentielijst op alle dagen van de training tekent. Het dossier sturen wij per e-mail naar u toe.

Wij vragen u om zorg te dragen voor onderdelen 5 t/m 7 zoals hierboven genoemd. De reden dat wij u dit vragen te doen is omdat er bij vrijwel alle onderdelen gevraagd wordt naar persoonlijke en/of privacygevoelige informatie. Mocht u toch graag willen dat wij u deze onderdelen uit handen nemen, dan is dit uiteraard geen enkel probleem.

Wanneer u het dossier compleet heeft gemaakt, vragen wij u dit te uploaden naar het portal van de stichting CA-ICT.

Heeft u vragen over dit proces of over het dossier?

Neem contact op met Fast Lane via sectorplan@flane.nl of call030 658 2131. Wij helpen u graag!