Microsoft Excel for Financials (EFF) – Outline

Gedetailleerde cursusinhoud

Gegevens invoeren, opmaken en beveiligen

 • Valideren
 • Importeren uit databases zoals MS Access
 • Getallen opmaken met een ander valutasymbool dan de euro
 • Koppelen
 • Sjablonen
 • Beveiligingsmogelijkheden
 • Namen en labels

Excel als database

 • Vastleggen en gebruiken van gegevens
 • Zoek- en filterfuncties
 • Databasefuncties
 • Subtotalen
 • Draaitabellen

Financiële rekenkunde

 • Matrixformules
 • IFRS
 • Eindwaarde en contante waarde
 • Rente berekeningen
 • Annuïteiten/-Rentabiliteitsberekeningen
 • Investeringsselectie

Beleidsbepaling

 • Afzetprognoses
 • Scenario's
 • Doelzoeker
 • Oplosser

Statistiek

 • Beschrijvende statistiek
 • Normale verdeling
 • Schatten en toetsen
 • Correlatieanalyse
 • Tijdreeksanalyse

Bedrijfseconomie

 • Consolideren
 • Activity Based Costing
 • Afschrijvingssystemen

Macro's

 • Macro’s opnemen
 • De VBA-editor
 • Macro’s bedienen
 • Functieprocedures

Netwerkkwesties

 • Techniek
 • Documenten delen via een netwerk
 • De achterkant van Excel